Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd ym Methesda

Cannoedd yn Neuadd Ogwen i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Methesda
Image caption Cannoedd yn Neuadd Ogwen i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Methesda

Roedd cannoedd mewn cyfarfod cyhoeddus ym Methesda nos Wener er mwyn lleisio eu pryderon ynglŷn â'r cynnydd, y maent yn deimlo, sydd wedi bod yn yr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dre.

Cafodd y cyfarfod ei drefnu er mwyn trafod sut i ddelio â'r problemau.

Yn ôl trigolion dyw hi ddim yn beth dieithr i weld defnyddwyr cyffuriau yn ddiymadferth ac hefyd maent yn honni fod ymladd ar y strydoedd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Pryder un o drigolion Bethesda

Mae ymgyrchwyr lleol yn dweud mai "digon yw digon" ac mae nhw yn gofyn am ragor o gydweithio.

Yn ogystal, mae'r ymgyrchwyr wedi agor tudalen facebook o'r enw 'Grŵp Cymunedol Bethesda' ac erbyn hyn mae gan y dudalen fil o ddilynwyr.

Image caption Un o'r lluniau pryderus sydd wedi dod i law

Mae ymgyrchwyr yn cydnabod nad yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn unigryw i Fethesda ond mae nhw'n dymuno cael y dre yn ôl i'r hyn oedd hi.

Mae Iwan Owen yn blismon cymunedol ym Methesda. Mae e'n deall y pryderon yn y pentref. Dywedodd hefyd: "Mae yna gymaint o fflatiau yn y dre ac mae'r rhent yn isel ... does dim modd dewis pwy sy'n dod yma i fyw ond mae'r cyngor wedi lleihau nifer y fflatiau fydd ar gael 30% ac mae hynny'n newyddion da."

Neges y cyfarfod oedd bod trigolion lleol wedi cael digon ac roeddent yn galw ar bawb i chwarae'u rhan i fynd i'r afael â'r sefyllfa - o'r heddlu i'r cyngor lleol, o'r cymdeithasau tai i landlordiaid ym Methesda.

'Ond wedi cael un cwyn'

Yn ôl Cyngor Gwynedd un gwyn swyddogol mae'n nhw wedi'i derbyn yn ystod y chwe mis diwethaf am nodwyddau'n cael eu darganfod yn y pentre.

Ychwanegodd llefarydd: "Mae'r Cyngor yn cymryd unrhyw achos o nodwyddau sy'n cael eu canfod o ddifri ac yn ymateb ar frys pan fydd achos yn cael ei adrodd i ni.

"Os bydd aelod o'r cyhoedd yn dod ar draws nodwydd hypodermig ar ochr stryd neu ar dir cyhoeddus yng Ngwynedd, byddem yn eu hannog i beidio a'u cyffwrdd o dan unrhyw amgylchiadau, ac i gysylltu â'r Cyngor ar unwaith ar 01766 771000 neu drwy'r wefan er mwyn trefnu eu gwaredu.

"Byddwn hefyd yn atgoffa'r cyhoedd fod gollwng unrhyw fath o sbwriel yn drosedd amgylcheddol a bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gadael poteli neu caniau diod mewn mannau cyhoeddus yn wynebu dirwy yn y fan a'r lle.

"Fel Cyngor, rydym yn gweithio'n agos efo'r gymuned leol ac awdurdodau eraill fel yr heddlu i fyn i'r afael ag ymddygiad o'r fath."

Dywedodd Cartrefi Cymunedol Gwynedd: "Rydym yn ymwybodol o'r cwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stryd fawr Bethesda yn gyffredinol.

"Mi fyddwn yn delio efo pob cwyn am ein tenantiaid ni sy'n dod i law yn ôl ein prosesau arferol, a byddwn bob amser yn gweithio mewn partneriaeth efo'r heddlu ac asiantaethau eraill ble'n briodol.

"Rydym yn llawn ymwybodol fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar fywydau tenantiaid a thrigolion lleol, a phan bydd cwynion yn cael eu gwneud, rydym yn eu cymryd o ddifri."