Ynys y Barri: Achub 25 o bobl oddi ar atyniad 'Snow Storm'

Ynys Y Barri Image copyright Mike Greaterex

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i barc hamdden ar Ynys y Barri ar ôl i 25 o bobl fynd yn sownd ar atyniad nos Wener.

Y gred yw bod diffyg wedi bod ar atyniad y 'Snow Storm' wedi achosi i fasged a oedd yn dal y bobl stopio 10m o'r llawr.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i'r digwyddiad am 19:26.

Roedd yr ymdrech achub yn llwyddiannus ac fe gafodd y 25 person eu hachub yn saff a chafodd na neb ei hanafu.