Mesurau diogelwch ar Ŵyl y Banc

Heddlu'r Gogledd ar ddyletswydd yn Wrecsam nos Wener
Image caption Heddlu'r Gogledd ar ddyletswydd yn Wrecsam nos Wener

Mae lefel y bygythiad ym Mhrydain wedi'i israddio fore Sadwrn ond a hithau'n Ŵyl y Banc mae presenoldeb heddlu arfog yn amlwg ar y strydoedd.

Yn dilyn cyfarfod o bwyllgor argyfyngau COBRA, dywedodd y Prif Weinidog Theresa May fod y penderfyniad i newid y categori diogelwch wedi dod yn sgil cynnydd sylweddol yn ymchwiliad yr heddlu i'r ymosodiad ym Manceinion nos Lun.

Mae'r lefel newydd yn golygu fod ymosodiad yn debygol iawn yn hytrach nag ar fin digwydd.

Yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion mae unarddeg o bobl bellach yn y ddalfa, ac mae nifer o gyrchoedd wedi bod ac yn dal i gael eu cynnal. Cafodd dau eu harestio nos Wener.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Arbenigwr ar ddiogelwch Dai Davies yn dweud bod gwaith plismona yn bwysig ond yn anodd

A hithau'n Ŵyl y Banc mae'r heddlu wedi adolygu eu cynlluniau diogelwch mewn mil tri chant o ddigwyddiadau ar draws Prydain.

Yn ôl yr arbenigwr ar ddiogelwch Dai Davies mae gwaith plismona yn bwysig ond yn anodd ar adegau.

"Rhaid i bawb weithio gyda'i gilydd ac os yw'r cyhoedd yn teimlo eu bod wedi gweld rhywbeth amheus, rhaid iddynt sôn - cael y lefel iawn sy'n anodd," ychwanegodd.

Yng Nghymru mae'r Urdd eisoes wedi cyhoeddi y bydd mwy o swyddogion diogelwch na'r arfer ar y maes ym Mhencoed a bydd bagiau yn cael eu harchwilio wrth y fynedfa.

Mae presenoldeb heddlu arfog eisoes i'w gweld yng Ngŵyl y Gelli.

Nos Wener roedd presenoldeb yr heddlu yn amlwg y tu allan i gyngerdd UB40 yn Wrecsam.

Daeth cadarnhad hefyd gan Heddlu'r Gogledd bod plismyn arfog wedi bod ar ddyletswydd ym mhorthladd Caergybi ers yr ymosodiad nos Lun ac roedd heddlu arfog i'w gweld ym Mangor ddydd Sadwrn.

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod mwy o blismyn arfog ar ddyletswydd yng nghanol Caerdydd, Bae Caerdydd, Canol Abertawe a chanolfan siopa McArthur Glen ger Pen-y-bont.

Ddydd Sadwrn nesaf mae disgwyl i ddau gan mil o bobl ymweld â'r brifddinas ar gyfer ffeinal cynghrair y pencampwyr.

Er bod lefel y bygythiad wedi gostwng, mae'r awdurdodau yn annog pobl sy'n mynychu digwyddiadau i fod yn wyliadwrus.