Cymru i helpu dinas arall i ddenu Gemau'r Gymanwlad?

Welsh athletes Aled Sion Davies, Jazz Carlin and Geraint Thomas Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Cymru lwyddiant ysgubol yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014

Mae Cymru yn barod i helpu dinas arall ym Mhrydain i lwyfannu Gemau'r Gymanwlad yn 2022.

Mae athletwyr Cymru wedi cael llwyddiant yng ngemau'r gorffennol yn enwedig yn Glasgow yn 2014.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae nhw'n trafod gyda dinasoedd eraill ac yn cynnig llwyfannu cystadlaethau fel rhan o'r gemau ymhen pum mlynedd.

Wrth godi canolfannau, y bwriad fyddai eu defnyddio wedyn ar gyfer cais unigol ar ôl 2030.

Eisoes mae dinasoedd Lerpwl, Birmingham, Llundain a Manceinion wedi dangos diddordeb mewn cynnal y gemau yn 2022.

Image caption Gemau'r Ymerodraeth yng Nghaerdydd yn 1958

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates: "Does gan yr un dinas yr holl adnoddau ar gyfer y gemau ar wahân i Llundain, Glasgow neu efallai Manceinion.

"Ond mae'r dinasoedd hynny wedi cynnal Gemau'r Gymanwlad neu'r Gemau Olympaidd yn ddiweddar.

"Ar gyfer 2022, wrth i ni adael â'r Undeb Ewropeaidd, mae'n gyfle da i wneud rhywbeth gwahanol."

Image copyright Getty Images

Ar hyn o bryd does gan Cymru, a fu'n gartref i Gemau'r Ymerodraeth yn 1958, ddim mo'r isadeiledd i gynnal digwyddiadau athletaidd, nofio a seiclo trac gan bod angen gwaith sylweddol ar yr adnoddau i'w cael i'r safon disgwyliadwy.

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno llwyfannu cystadlaethau fel seiclo ar hyd y ffordd, treiathlon, rhwyfo a hwylio yn 2022. Fe fyddai hynny, meddai llefarydd, yn "gweddu gyda'r ymdrechion i werthu Cymru fel canolfan awyr agored."

Dywedodd Chris Jenkins, prif weithredwr Gemau Cymanwlad Cymru: "Ry'n wedi derbyn cefnogaeth ffantastig gan Sefydliad Gemau'r Gymanwlad gan y byddai hyn yn annog gwledydd eraill i wneud cais gyda dinasoedd eraill."

Cynllun Cymru yw cynnal y rhan fwyaf o'r digwyddiadau athletaidd yn Stadiwm Principality ac uwchraddio pwll nofio cenedlaethol Abertawe a'r felodrom yng Nghasnewydd er mwyn cynnal cystadlaethau.