Paratoi busnesau ar gyfer y gêm fawr

Dragon at Cardiff Castle Image copyright Wales News Service

Mae llinell gymorth 24 awr newydd agor i fusnesau Caerdydd ar drothwy gêm fawr Cynghrair y Pencampwyr.

Mae rhai busnesau yn dweud nad oes digon wedi cael ei wneud i'w paratoi ar gyfer y digwyddiad chwaraeon mwyaf yng Nghymru.

Mae'r llinell wedi'i sefydlu gan dîm o berchnogion busnes am eu bod yn poeni nad yw llawer o fusnesau wedi cysylltu â'r cyngor.

Ond yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd mae pob cwmni wedi cael ymweliad a gwybodaeth am y trefniadau.

Mae disgwyl i gannoedd o filoedd o gefnogwyr ymweld â Chaerdydd wrth i dimau Real Madrid ac Juventus wynebu ei gilydd yn Stadiwm Principality.

Bydd nifer fawr o ffyrdd ar gau am resymau diogelwch ac er mwyn rheoli maint y dorf.

Dyw pob busnes yn y brifddinas ddim yn credu y byddant yn elwa.

"Ry'n yn gweld hynny o hyd ar ddiwrnodau rygbi," meddai Tim Corrigan, perchennog caffi Milk and Sugar.

"Busnesau gwahanol sy'n elwa o ddigwyddiadau mawr - bariau, tai bwyta a gwestai fel arfer."

Gofid Kharl Pitman, sy'n rhedeg y Bierkeller, yw y bydd hi'n anodd i'w staff gyrraedd a mynd adref o'r gwaith er mae'n cydnabod bod disgwyl i'w fusnes elwa.

Image copyright Getty Images

Mae e'n dweud y gallai y grwpiau sy'n arwain masnachwyr ac arweinyddion busnes fod wedi gwneud rhagor.

"Mae yna fforwm y trwyddedwyr, er enghraifft sy'n cwrdd bob deufis. Dylai'r fforwm fod wedi arwain at weithgaredd a fyddai'n annog busnesau i gyfarfod a rhannu newyddion y cyngor."

Mae busnesau eraill, fel cadwyn trin gwallt y Lazarou Brothers, wedi addasu a'r bwriad yw dechrau ymgyrch cyfryngau cymdeithasol a fydd yn targedu pobl a fydd yn ymweld â'r brifddinas.

Image caption Mae pobl sy'n byw yng Nghaerdydd yn gobeithio rhentu eu tai

Mae'r gwestai wedi cael eu llogi ers wythnosau ac mae diddordeb mawr wedi bod ar wefannau cynnig llety.

"Mae'r llety'n llawn," meddai Nigel Read o gwmni asiantaeth dai Sea Breeze ym Mhenarth.

"Mae'n amser da i'r cwmni ond dyw'r Cyngor ddim wedi rhoi cyngor na chefnogaeth i ni."

Rhif y linell gymorth sydd wedi'i sefydlu i helpu busnesau yw 02920 107700. Y nod medd un o'r sefydlwyr Cindy Williams yw "cyfathrebu, deall a gwneud pethau yn haws."

Ychwanegodd: "Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn bryderus am y nifer o fusnesau sydd eto i gysylltu â Chyngor Caerdydd.

"Ry'm yn credu nad yw nifer wedi cael gwybodaeth - ac fe allai hynny arwain at gamgymeriadau costus neu fethu elwa ar y sefyllfa.

"Bydd y llinell gymorth yn rhoi cymorth arbenigol a chyngor cyfoes."

Image copyright Cyngor Dinas Caerdydd
Image caption Dyma sy'n cael ei gynllunio ar gyfer Y Bae

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd bod swyddogion wedi bod yn ymweld â busnesau ar draws y ddinas ers mis Mawrth.

"Yn ystod ein cyfarfodydd," meddai, "rydym wedi gweithio'n galed er mwyn sicrhau bod busnesau yn elwa'n llawn o'r digwyddiad a phan yn bosib ry'n wedi ceisio cwrdd a gofynion diogelwch busnesau.

Os yw busnesau dal yn teimlo eu bod angen gwybodaeth angenrheidiol awgrymwn eu bod yn cysylltu â highwaysnetworkmanagement@cardiff.gov.uk

Hefyd mae'r wybodaeth ddiweddara i'w chael ar wefan Caerdydd 2017.