Urdd: Gweddïo dros gyd-ddyn oedd un o negeseuon yr oedfa

Martyn Geraint
Image caption Martyn Geraint yn arwain oedfa Eisteddfod yr Urdd

Roedd 'na nodyn emosiynol yn oedfa Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont fore Sul wrth i Martyn Geraint ddweud ei fod wedi cael ei gyffwrdd yn bersonol gan ymosodiad Manceinion.

Wrth arwain yr oedfa un o'i negeseuon oedd bod angen gweddïo dros gyd-ddyn gan feddwl yn arbennig am y rhai a ddioddefodd wedi ymosodiad Manceinion.

Ar raglen Bwrw Golwg Radio Cymru bu Martyn Geraint yn manylu ar ei brofiad. Dywedodd bod mam a chwaer ei weinidog yn Eglwys Coedpenmaen, Pontypridd wedi cael eu hanafu ar ôl yr ymosodiad yn Arena Manceinion. Roeddent wedi mynd yno i gasglu dwy o ferched y chwaer a oedd wedi bod yn y cyngerdd.

Eleni cafodd yr oedfa ei chynnal mewn neuadd ym Maesteg yn hytrach nag yn y pafiliwn. Bydd y pafiliwn yn agor nos Sul ar gyfer y cyngerdd agoriadol. Ymysg y sêr fydd yn perfformio bydd seren y West End, Sophie Evans, Only Boys Aloud a Dawnswyr Bro Taf.

Yn y cyfamser mae stondinwyr wedi bod yn gwneud y paratoadau munud olaf.

Image copyright Tegwen Morris
Image caption Stondin Merched y Wawr ar faes Eisteddfod yr Urdd wrth iddynt ddathlu'r 50

Yn ôl Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr: "Mae'r awyrgylch yn hyfryd ac yn gyfeillgar. Mae lot o fwrlwm yma wrth i stondinwyr baratoi ac wrth i'r ymarferion olaf gael eu cynnal yn y pafiliwn."

Image caption Bydd gohebwyr Cymru Fyw, Radio Cymru a Newyddion yn yr Eisteddfod gydol yr wythnos

Yn ystod yr wythnos bydd 200 o blant a phobl ifanc yr ardal yn cael cyfle i ddangos eu talentau mewn dwy sioe gyda'r nos. Bracchi yw enw'r sioe gynradd ac fe fydd y plant uwchradd yn perfformio Y Ferch o Gefn Ydfa yn Theatr Sony, Coleg Pen-y-Bont.

Ddydd Llun bydd y cystadlu yn dechrau ond mae'r trefnwyr yn pwysleisio bod yna lu o weithgareddau ar y maes hefyd a fydd at ddant ymwelwyr.

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "O Bontypridd i Borthcawl, a Phontyclun i Faesteg, mae trigolion yr ardal wedi rhoi o'u gorau dros y ddwy flynedd diwethaf i sicrhau bod pawb yn ymwybodol fod Eisteddfod yr Urdd yn dod i Ben-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn mis Mai 2017. Mae'r croeso a'r ymroddiad i godi arian wedi bod yn anhygoel.

"Hoffwn ddiolch o waelod calon i bob un unigolyn sydd wedi cyfrannu at lwyfannu un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop yn yr ardal brydferth hon o Gymru. Diolch hefyd i Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu cefnogaeth ac i Goleg Penybont am adael i ni ddefnyddio tir eu campws ar gyfer y Maes hyfryd eleni."

Mae'r Urdd yn gofyn i ymwelwyr gyrraedd yn gynnar gan y bydd mesurau diogelwch mewn grym yn dilyn ymosodiad Manceinion.