Dau ddyn yn cael eu hachub oddi ar glogwyni yn Abertawe

Port Eynon Bay Image copyright Graham Taylor/Geograph

Cafodd dau ddyn eu cludo mewn hofrennydd i'r ysbyty fore Sul wedi iddynt gwympo oddi ar glogwyni yn Abertawe.

Cafodd gwylwyr y glannau eu galw i'r digwyddiad ym Mae Porth Einon oddeutu 1.30.

Cafodd un dyn anafiadau i'w ben a'r llall anafiadau i'w goes.

Yn ôl gwasanaeth gwylwyr y glannau roedd y ddau yn gwersylla yn yr ardal.