Miloedd yn cofio Eifion Gwynne

diwrnod eifion gwynne

Daeth oddeutu pedair mil o bobl i glwb rygbi Aberystwyth ddydd Sul ar gyfer diwrnod arbennig i gofio y diweddar Eifion Gwynne.

Yn ystod prynhawn bu nifer o arwyr y byd rygbi yn chwarae mewn gêm i gofio amdano.

Image copyright Richard Morris
Image caption Sgôr y gêm oedd Arwyr Cymru 55 - 45 Tîm Eifion Gwynne

Roedd tîm Eifion Gwynne XV yn chwarae yn erbyn Arwyr Cymru XV. Doedd y sgôr ddim yn bwysig ond yr Arwyr a enillodd o ddeg pwynt gan sicrhau 55 pwynt.

Gyda'r nos bu Meic Stevens yn canu a chafodd ocsiwn ei chynnal. Ymhlith y pethau ar werth roedd crysau wedi eu harwyddo gan dimau'r Gleision, Y Dreigiau, Y Gweilch ac esgidiau Justin Tupiric.

Bu farw Eifion Gwynne, 41 oed, o Aberystwyth yn Sbaen ar 22 o Hydref wedi iddo gael ei daro gan gar. Roedd e wedi teithio i Malaga er mwyn mynd i angladd tad ffrind.

Roedd Eifion yn drydanwr poblogaidd yn Aberystwyth ac yn un o gyn-chwaraewyr timau Llanymddyfri ac Aberystwyth.

Image copyright Llun teulu
Image caption 'Mae pawb yn tŷ ni yn edrych mlaen yn fawr iawn at Ddiwrnod Dadi! Byse Eifion wrth ei fodd!'

Chwaraewyr o dimau Aberystwyth a Llanymddyfri fu'n chwarae yn nhîm Eifion Gwynne brynhawn Sul ac ymhlith arwyr y tîm arall roedd Lee Byrne, Gareth Cooper, John Davies a Dafydd Jones.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Diwrnod arbennig yn Aberystwyth i gofio Eifion Gwynne

Mae Eifion yn gadael gwraig Nia a thri o blant Mabli, Modlen ac Idris. Roedd e hefyd yn frawd i naw o frodyr a chwiorydd ac yn fab i Anne a'r diweddar David.

"Mae pawb yn tŷ ni yn edrych mlaen yn fawr iawn at Ddiwrnod Dadi! Byse Eifion wrth ei fodd!", meddai Nia mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol cyn y digwyddiad.

Efallai nad yw'n syndod bod y canwr Meic Stevens yno gan fod Eifion a Nia yn hoff o'i ganeuon. Cafodd un o ganeuon Meic Stevens 'Y brawd houdini' ei chwarae ar ddiwedd angladd Eifion.

Bydd yr elw a wneir o'r diwrnod yn mynd at Gronfa Goffa Eifion Gwynne.

Does dim penderfyniad, hyd yn hyn, ond y bwrid yw gwario'r arian ar gofeb barhaol i Eifion ar y cae rygbi yn Aberystwyth.