Urdd: Diwrnod cyntaf y cystadlu ym Mhen-y-bont

Heddlu
Image caption Heddlu arfog ar faes yr Urdd

Roedd yna fesurau diogelwch ychwanegol mewn grym wrth i filoedd gyrraedd maes Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-coed ar ddiwrnod cyntaf y cystadlu.

Am y tro cyntaf erioed dywed y mudiad fod heddlu arfog wedi bod yn bresennol ar y maes.

Roedd yr Urdd wedi gofyn i ymwelwyr gyrraedd yn gynnar gan fod mesurau diogelwch mewn grym yn dilyn ymosodiad Manceinion.

Dywedodd llefarydd: "Bydd y mesurau yn cynnwys mwy o staff diogelwch a phresenoldeb yr heddlu ar y maes, ynghyd ag archwiliadau bagiau yn y ganolfan groeso.

"Gofynnwn yn garedig i'n hymwelwyr adael digon o amser i gyrraedd y maes, a thra ar y maes os oes gan unrhyw un gwestiwn neu gonsyrn dylid cysylltu â staff yr Urdd.

"Byddwn yn parhau i drafod a dilyn argymhellion yr awdurdodau gydag unrhyw ddatblygiadau.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu dealltwriaeth o'r sefyllfa ac yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i Bencoed."

Image caption Dydd Llun oedd diwrnod cyntaf y cystadlu

Cafodd prif gystadleuaeth y dydd - Y Fedal Gyfansoddi - ei chipio gan Ryan Howells, 24 oed, o Hwlffordd, Sir Benfro.

Yn y cystadlu arall dydd Llun, Alex Skyrme, disgybl Lefel-A yn Ysgol Gwynllyw oedd enillydd y Fedal Gelf am ei gwaith 3D ar y thema 'Gormes Menywod'.

Enillydd yr Ysgoloriaeth Gelf oedd Tomos Sparnon, 19 oed, o Gastell-nedd.

Mae'r llwyddiant yn cwblhau'r dwbl i Tomos, gan mai ef enillodd y Fedal Gelf yn 2015 yng Nghaerffili.

Nos Sul cafodd y cyngerdd agoriadol ei gynnal yn y pafiliwn. Ymysg y sêr oedd yn perfformio roedd seren y West End, Sophie Evans, Only Boys Aloud a Dawnswyr Bro Taf.

Image caption Roedd cwpanau Cynghrair y Pencampwyr y merched a'r dynion i'w gweld ar y maes

Partneriaeth newydd

Yn ystod y dydd fe wnaeth yr Urdd gyhoeddi partneriaeth rhwng y mudiad ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Nod y bartneriaeth newydd yw cynnig cyfleoedd pêl-droed i fechgyn, merched a'r anabl.

Penllanw'r bartneriaeth fydd cystadleuaeth genedlaethol newydd yn Aberystwyth yn haf 2018.

Dywedodd pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes y bydd y bartneriaeth yn helpu'r gymdeithas i "ddatblygu a symud ymlaen".

"Bwriad yr ymddiriedolaeth ydy gweld cynnydd o 50% yn nifer y bobl ifanc a phlant - merched a bechgyn - sy'n cymryd rhan mewn pêl-droed yng Nghymru."

I ddathlu'r bartneriaeth fe gafodd cwpanau Cynghrair y Pencampwyr - y dynion a'r merched - eu harddangos ar faes yr Urdd.