Tân yn effeithio ar wasanaethau trên

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tân Fforestfach

Mae deg o griwiau yn ceisio rheoli tân mewn iard sgrap yn ardal Abertawe.

Dechreuodd y tân ar safle M & R Commercials yn Fforestfach tua 06:00 fore Llun.

Mae dros 70 o ddiffoddwyr ar y safle sy'n cynnwys teiars, silindrau.

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod wedi cynghori pobl i gadw eu drysau a ffenestri wedi cau, ac i gadw draw o'r safle.

Mae'r digwyddiad hefyd wedi effeithio ar wasanaethau trên rhwng Abertawe a Llanelli.

Dywed Trenau Arriva Cymru y bod yna oedi i wasanaethau Gŵyl y Banc a bod yna wasanaeth bws yn cludo teithwyr rhwng Abertawe a Llanelli.

Mae ffyrdd o amgylch Stad Ddiwydiannol Fforestfach wedi eu cau ac mae'r heddlu yn cynghori gyrwyr i osgoi'r ardal.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dweud eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

"Mae ein timoedd wedi gosod offer i geisio lleihau effaith dŵr wedi ei heintio yn cyrraedd nant Fforestfach," meddai Jonathan Jones o CNC.

"Mae ein timoedd asesu ansawdd yr aer yn cydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Awdurdod Lleol i reoli'r risg."

Pynciau Cysylltiedig