Ryan yn cipio'r Fedal Gyfansoddi

Ryan Howells Image copyright Urdd

Ryan Howells 24 oed o Hwlffordd enillodd cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd 2017.

Roedd yn rhaid i'r enillydd gyfansoddi naill ai Cylch o ganeuon, Rhangan neu gytgan, Cyfansoddiad i un neu ddau offeryn neu Gyfansoddiad i ensemble offerynnol.

Mae'r darn buddugol yn gwneud defnydd unigryw o emynau Cymreig mewn sgôr sy'n cyfuno prysurdeb gydag adrannau hamddenol.

Yn wreiddiol o Gamros yn Sir Benfro, ac yn gyn ddisgybl yn Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd mae e newydd gwblhau gradd mewn deintyddiaeth ym Mhrifysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Frenhinol Llundain.

Image caption Disgrifiodd Ryan Howells yr Urdd fel mudiad gwych

Dywedodd fod ennill yn binacl ar ei yrfa gerddorol hyn yn hyn.

"Bues i'n ysgrifennu'r darn dros gyfnod o ddeufis o fis Ionawr nes mis Mawrth, ond mae'n rhaid dweud ei bod wedi bod yn anodd cydbwyso hynny gyda'n harholiadau!

"Mae'r Urdd yn fudiad gwych, ac mae ennill y gystadleuaeth yn anrhydedd enfawr.

"Dyma'n bendant yw pinacl yr hyn rydw i wedi'i gyflawni hyd yn hyn fel cyfansoddwr."

Mae o wedi chwarae y corn tenor i Fand Pres Wdig a bu'n unawdydd corn gyda Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr a Chymru.

13 yn cystadlu am Y Fedal

Dechreuodd gyfansoddi pan oedd yn 15 oed, a chyfansoddodd ei ddarn llawn cyntaf ar gyfer band pres yn 19 oed.

"Rydwi wastad wedi caru alawon Cymreig, ac fe ges i dipyn o brofiad gyda nhw trwy'r ysgol ac wrth chwarae mewn bandiau pres.

"Roeddwn yn meddwl y byddai'n neis rhoi blas Cymreig i'r darn, ac roeddwn yn meddwl mai'r ffordd orau o wneud hynny oedd cyflwyno'r tiwniau yma a'u plethu trwy'r gerddoriaeth.

"Fy ngherddoriaeth i yw e, ond wedi'i ysbrydoli gan alawon Cymreig."

Ffug enw Ryan oedd 'Gwahoddiad' a chyflwynwyd 13 darn o waith yn y gystadleuaeth eleni.

Bydd Ryan yn derbyn Medal Goffa Grace Williams sy'n cael ei rhoi eleni gan Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Beirniad y gystadleuaeth oedd Einion Dafydd.

Yn ail roedd Elan Richards o Gylch Caerfyrddin ac yn drydydd roedd Gwydion Rhys o Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen