Medal y Dysgwyr: Cymru Fyw yn holi

Dysgwyr
Image caption Bu Cymru Fyw yn holi Kayleigh, Sophie a Rebecca fel rhan o'r gystadleuaeth

Gyda Medal Dysgwyr Eisteddfod yr Urdd wedi ei thrawsnewid yn y blynyddoedd diwethaf, cyfathrebu yn y Gymraeg yn hytrach na darn ysgrifenedig yw canolbwynt y gystadleuaeth bellach.

Y tair sydd wedi cyrraedd y brig, ac wedi'u gwahodd i Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont yw dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe - Rebecca Alice Jones o Gwmdâr a Kayleigh Marie Elaine Jones o Ystalyfera - a Sophie James, sy'n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd.

Mae'r beirniaid, Eirian Conlon a Dr Gina Morgan, wedi bod yn dilyn Rebecca, Kayleigh a Sophie o amgylch y maes, ac mae enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ym mhrif seremoni'r dydd yn y pafiliwn brynhawn Mawrth.

Bu'r tair yn annerch cynhadledd y wasg ac yn gwneud gwahanol sialensiau o amgylch y maes yn ystod y dydd. Fel rhan o hynny, bu Cai Llwyd, gohebydd BBC Cymru Fyw ar y maes yn eu holi.

'Y gorau o'r ddau fyd'

Cafodd y tair eu magu mewn teuluoedd di-Gymraeg - neiniau Keyleigh a Rebecca oedd yr olaf yn eu teuluoedd i siarad yr iaith, a doedd neb yn nheulu Sophie yn ei siarad cyn iddi ddechrau arni.

Fe ddechreuodd Rebecca, 22, ddysgu Cymraeg rhyw bedair blynedd yn ôl wrth adael ysgol uwchradd.

"Yn mynd i'r brifysgol roeddwn i am gael y gorau o'r ddau fyd - y Gymraeg a'r Saesneg," meddai. "Roeddwn yn ymwybodol y byddai'r Gymraeg yn agor drysau at y dyfodol."

Fe lwyddodd Rebecca i raddio o Brifysgol Abertawe y llynedd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg.

'Dwli ar y Gymraeg'

Mae Sophie, 18, yn astudio Cymraeg, Ffrangeg a Saesneg ar gyfer ei arholiadau Safon Uwch, a'i gobaith yw mynd i Brifysgol Bangor y flwyddyn nesaf.

"Rwy'n dwli ar ieithoedd, ac yn dwli ar y Gymraeg," meddai.

Dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at symud i Fangor i "siarad Cymraeg mewn ardal ble mae'r iaith i'w chlywed yn naturiol".

'Cariad tuag at yr iaith'

Dywedodd Kayleigh ei bod wedi datblygu "cariad tuag at yr iaith" wrth astudio at ei Lefel A.

Mae hi bellach wedi ei derbyn i wneud cwrs ymarfer dysgu y flwyddyn nesaf ac yn edrych ymlaen at fod yn athrawes Gymraeg.

Roedd cyfle i'r holl gystadleuwyr fynd i ddiwrnod o weithgareddau yng Ngwersyll Llangrannog er mwyn dewis y rhestr fer.

"Roedd 'na amrywiaeth o weithgareddau ac roedd hi'n grêt cael cwrdd â dysgwyr ifanc eraill," meddai Rebecca.

'Dysgu'r iaith yw'r wobr'

Wedi i bwyslais y gystadleuaeth newid y llynedd, gan bwysleisio ar gyfathrebu yn hytrach nag ysgrifennu, roedd y tair yn credu ei fod y newid er gwell, gan roi cyfle i'r cystadleuwyr ddangos mwy o sgiliau.

"I ddysgwyr rwy'n meddwl mai'r cam mwyaf anodd yw mynd mas a defnyddio'r Gymraeg," meddai Kayleigh.

"O'n i'n gallu sgrifennu yn well na siarad yn gyntaf, felly i mi, mae cyfathrebu yn fwy pwysig."

Er y gystadleuaeth, roedd Sophie, Rebecca a Kayleigh yn cytuno bod medru'r Gymraeg yn bwysicach iddyn nhw nag ennill medal am wneud.

"Cael hwyl yn defnyddio'r iaith yw'r peth pwysicaf rwy'n meddwl, a dysgu'r iaith yw'r wobr fwyaf," meddai Sophie.

Pynciau Cysylltiedig