Ciwiau i gyrraedd a gadael yr Eisteddfod yr Urdd

traffig urdd Image copyright Julie Thomas
Image caption Y traffig ar y ffordd i'r 'Steddfod

Mae nifer o gystadleuwyr ac ymwelwyr ag Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed wedi profi rhwystredigaeth wrth iddyn nhw wynebu oedi sylweddol cyn cyrraedd y maes parcio fore dydd Mawrth.

Wrth siarad â BBC Cymru Fyw dywedodd Julie Thomas o Aberystwyth ei bod hi wedi gadael cyffordd 35 traffordd yr M4 ers 09:10, a'i bod hi dal heb gyrraedd y maes parcio am 11:00.

"Mae'r peth yn ofnadwy - ni wedi bod ar y sliproad 'ma nawr ers awr a thri chwarter a dal ddim wedi cyrraedd y maes parcio.

"Mae'r ferch Sioned yn cystadlu gyda chôr cerdd dant Ysgol Gymraeg Aberystwyth a ni fod i gwrdd am 11:15. Ni wedi gadael Aberystwyth ers 06:45 a ni yn panico. Ond y tebyg yw bod lot o bobl yn yr un sefyllfa."

Dywedodd yr Urdd fod disgwyl peth oedi gan mai dydd Mawrth oedd y diwrnod prysuraf, ond fod y sefyllfa'n gwella erbyn hyn.

Er hynny daeth lluniau i law BBC Cymru o geir hefyd yn ciwio i adael maes parcio'r Eisteddfod ar ddiwedd y dydd.

Image caption Ceir yn ciwio i adael y maes parcio

Dywedodd un arall fu mewn ciw wrth BBC Cymru Fyw mai dyma'r ciw gwaethaf iddi weld erioed wrth deithio i Eisteddfod yr Urdd.

Doedd hi ddim am gael ei henwi ond dywedodd: "Y peth gwaethaf yw nad oes neb yn dweud wrthon ni be sy'n digwydd - ac mae lot o loris yn gwthio i mewn o'n bla'n ni.

"Wi wedi bod yn mynd gyda'r ysgol i eisteddfodau'r Urdd am flynyddoedd lawer ond dyma'r 'steddfod waethaf eto - mae'r ciws yn ofnadwy."

Image caption Aled Sion: 'Pethau'n dechrau tawelu'

Ymateb yr Urdd

Yn annerch cynhadledd i'r wasg yr Eisteddfod fe ddywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Sion bod problemau wedi bod gyda thraffig, gan ddweud ei fod i'w ddisgwyl ar "ddiwrnod prysuraf yr Ŵyl".

"Dydd Mawrth yw'r diwrnod prysuraf, a gyda ddoe yn Ŵyl y Banc, mae mwy o draffig heddiw gyda phobl yn mynd i'r gwaith," meddai.

"Mae 'na dagfeydd wedi bod 'nôl i'r M4, ond yn amlwg dy'n ni'n cyfathrebu gyda'r heddlu ac erbyn hyn mae pethau'n dechrau tawelu.

"Heddiw yw'r diwrnod prysuraf yn draddodiadol, ond rydyn ni'n gofyn i bobl fod yn amyneddgar a gadael digon o amser ar gyfer y daith.

"Ni fydd yr un rhagbrawf yn cau - os oes 'na broblemau gyda dod i'r maes, bydd y rhagbrofion yn dal ar agor a bydd neb yn cael cam."

Pynciau Cysylltiedig