Steddfod yr Urdd: Mawrth

Mae'r brifwyl ieuenctid bellach ar ei hanterth ym Mhencoed ger Pen-y-bont. Dyma rai o uchfabwyntiau Dydd Mawrth mewn lluniau:

Image caption Arlo a Jesse o Gaerdydd yn mwynhau cyffro'r ffair
Image caption Courtney a Cerith, brawd a chwaer o Lundain, yn anelu'n uchel ar y Maes
Image caption Rebecca Jones o Gwmdâr, Aberdâr yw enillydd Medal y Dysgwyr eleni
Image caption Criw o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn wen o glust i glust
Image caption Llywydd y Dydd, y Pencampwr Paralympaidd Aled Siôn Davies
Image caption Mae Briallen a Gwion o Lantrisant yn falch nad yw dreigiau yn hoffi hufen iâ!
Image caption Ydy'r criw yma yn barod am daith y Llewod?
Image caption Ydy'r Gareth Bale neu Aaron Ramsey nesa i adael ei farc ar chwaraeon Yr Urdd ar y maes heddiw?
Image caption Daniel a Seren o Dregynon yn rhoi cynnig ar y bwa saeth gyda'u tad, Tony
Image caption Mae Mei Gwynedd yn taro tant gyda Sophie a Tomos o Ben-y-bont
Image caption Martyn Geraint yn gwneud yn siwr nad yw'r plant dan draed
Image caption Casia Wiliam o Nefyn fydd yn olynnu Anni Llŷn fel Bardd Plant Cymru
Image caption Waaaa! Mae hi fel ffair yma!!
Image caption Y Welsh Whisperer yn rhoi perfformiad arbennig i'w gynulleidfa ym Mhentre Mistar Urdd