Steddfod yr Urdd: Mawrth // In Pictures: Tuesday at the Urdd Eisteddfod

Mae'r brifwyl ieuenctid bellach ar ei hanterth ym Mhencoed ger Pen-y-bont. Dyma rai o uchfabwyntiau Dydd Mawrth mewn lluniau:

The Urdd National Eisteddfod is well under way at Pencoed near Bridgend. Here's some of Tuesday's highlights from the Maes:

Image caption Courtney a Cerith, brawd a chwaer o Lundain, yn anelu'n uchel ar y Maes // Courtney and Cerith standing tall
Image caption Llywydd y Dydd, y Pencampwr Paralympaidd Aled Sion Davies // Paralympic Gold medallist Aled Sion Davies was the President on Tuesday
Image caption Mae Mei Gwynedd yn taro tant gyda Sophie a Tomos o Ben-y-bont // Ukelele teacher Mei Gwynedd teaching Sophie and Tomos a few simple chords
Image caption Martyn Geraint yn gwneud yn siwr nad yw'r plant dan draed // Evergreen entertainer Martyn Geraint shoe-ing the children how its done!
Image caption Waaaa! Mae hi fel ffair yma!! // There's a dizzying array of things to do on the M\es
Image caption Ydy'r criw yma yn barod am daith y Llewod? // Ready to take on the Lions?
Image caption Mae Briallen a Gwion o Lantrisant yn falch nad yw dreigiau yn hoffi hufen iâ! // Briallen and Gwion are lucky that dragons don't like ice cream!
Image caption Criw o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn wen o glust i glust // The Menai Bridge contingent enjoying their visit to south Wales
Image caption Casia Wiliam o Nefyn fydd yn olynnu Anni Llŷn fel Bardd Plant Cymru // Casia Wiliam from Nefyn is the new Welsh Children's Poet Laureate
Image caption Daniel a Seren o Dregynon yn rhoi cynnig ar y bwa saeth gyda'u tad, Tony // Target practice for this family from the Cynon Valley