Ymchwiliad llofruddiaeth Cei Connah: Cadarnhau enw

Matthew James Cassidy

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth yng Nghei Connah wedi cadarnhau enw'r dyn a fu farw ddydd Llun.

Roedd Matthew James Cassidy, 19, yn dod o Lannau Mersi.

Dywed yr heddlu fod archwiliad post mortem wedi cadarnhau iddo farw ar ôl cael ei drywanu.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Arwyn Jones fod swyddogion arbennig yn rhoi cymorth i deulu Mr Jones.

Gwnaeth apêl hefyd am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad: "Rwy'n credu y bydd rhywun o'r gymuned leol a gwybodaeth fydd o fudd i'r ymchwiliad."

Dylai unrhyw un a gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Mae dyn 48 oed o Lannau Dyfrdwy wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae tri arall, dyn yn ei 40au a dynes 60 oed o Sir y Fflint, a dynes 19 oed o Lannau Mersi wedi eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae'r ddynes 19 oed hefyd yn cael ei holi ar amheuaeth o fod â chyffuriau yn ei meddiant.

Pynciau Cysylltiedig