Rebecca Jones yn ennill Medal y dysgwyr

Rebecca Jones Image copyright Eisteddfod yr Urdd
Image caption Rebecca Jones o Gwmdar, Aberdar yw enillydd Medal y dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2017

Rebecca Jones o Gwmdâr, Aberdâr yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Fe aeth Rebecca, sy'n 22 oed, i ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Saesneg, gan astudio Cymraeg ail-iaith hyd at Lefel-A.

Bedair blynedd yn ôl penderfynodd astudio gradd yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail-iaith ym Mhrifysgol Abertawe. Yno, cafodd ei hysbrydoli gan un o ddarlithwyr yr adran, sef y cyn-Archdderwydd Christine James.

Dywedodd Rebecca, "Mae'r ffaith bod Christine, fel fi, yn dod o'r Cymoedd ac wedi dysgu'r Gymraeg wedi rhoi hwb i fi wrth ddilyn y cwrs.

'Clywed pobl yn sgwrsio'

Un o'r rhesymau iddi ddysgu'r Gymraeg oedd am ei bod hi'n clywed cymaint o bobl yn sgwrsio mewn digwyddiadau ond yn methu deall gair.

"Yn aml iawn byddwn i'n mynd i ddigwyddiadau Cymreig, fel Sioe Frenhinol Cymru, ac yn clywed pobl yn sgwrsio yn y Gymraeg ond methu deall gair.

"Dw i'n credu bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o'n hunaniaeth fel Cymry, a bydd yr iaith yn agor drysau i fi wrth chwilio am swyddi yn y dyfodol," meddai.

Image caption Roedd y cyn Archdderwydd y Prifardd Christine James yn "ysbrydoliaeth" i Rebecca Jones

Er bod mamgu Rebecca yn gallu'r Gymraeg, chafodd yr iaith ddim ei throsglwyddo i'w mam ac nid yw ei thad yn ei siarad chwaith.

Ers iddi hi ddechrau ei dysgu fodd bynnag, mae ei chwaer wedi mentro ac mae hi bellach yn mynychu dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion.

Er mwyn ennill y wobr roedd yn rhaid i Rebecca ddangos eu sgiliau cyfathrebu drwy'r Gymraeg, drwy siarad yn gyhoeddus yn hytrach na chyflwyno darn ysgrifenedig.

Tasgau amrywiol

Ar ôl cyflwyno eu cais cychwynnol, fe gafodd pob un o'r ymgeiswyr eu gwahodd i Wersyll Llangrannog ym mis Mawrth, lle cawsant gyfres o dasgau amrywiol i brofi eu gallu i gyfathrebu drwy'r Gymraeg.

Cafodd tri ohonynt eu gwahodd i'r Eisteddfod ddydd Mawrth ar gyfer y rownd derfynol.

Roedd yn rhaid iddyn nhw gwblhau heriau amrywiol o amgylch y Maes, tra'n cael eu hasesu gan y beirniaid Eirian Conlon a'r Dr Gina Morgan.

Yn ôl Eirian Conlon fu'n traddodi'r feirniadaeth o'r llwyfan yn ystod y seremoni, "Mae safon y gystadleuaeth wedi bod yn eithriadol o uchel ac roedd hi yn anodd iawn dewis ond roeddem yn teimlo fod Rebecca yn arbennig yn mynd i wneud cyfraniad mawr yn ei hardal i warchod y Gymraeg ac i ysbrydoli ei chyfoedion."

Dywedodd Ms Jones bod ganddi neges hefyd i ddysgwyr sy'n ystyried ceisio am y fedal yn y dyfodol.

"Ewch amdani! Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i siarad yr iaith," meddai.

"Os ydych chi wedi gwneud yr holl waith caled i ddysgu'r iaith, yna man a man i chi gystadlu."

Y ddwy arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol ym Medal y Dysgwyr eleni oedd Sophie James o Ysgol Uwchradd Caerdydd, a Kayleigh Jones o Brifysgol Abertawe, gyda Kayleigh yn dod yn ail a Sophie yn drydydd.

Straeon perthnasol