Steddfod yr Urdd: Mercher

Image caption Mared Llywelyn Williams, 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, oedd enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái heddiw
Image caption Adran Tref y Gelli, Caernarfon yn ymarfer tu fas cyn cystadlu yng nghystadleuaeth y gân actol bore'ma
Image caption Mae'r amser yn chwyrlio i Melisa a Tesni o Gerrigydrudion
Image caption Dyma'r olygfa o'u harweinydd mae'r rhan fwyaf o gorau'n ei weld wrth iddyn nhw berfformio. Brawychus!
Image caption Barf gorau'r Maes heddiw
Image caption Trefnwyr y steddfod eleni'n llwyth o gowbois? O ble gawsoch chi'r syniad yna?
Image caption Mae'r plant yma o Drecelyn, Casnewydd a'r Coed-duon yn canolbwyntio'n galed tra'n ymarfer
Image caption Mr. a Mrs. Urdd - Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd gyda Mistar Urdd
Image caption Mae'r gŵr yma'n byw fel brenin ar Faes yr Urdd
Image caption Edmygu safon uchel y babell Celf, Dylunio a Thechnoleg eleni
Image caption Rhy hwyr! Mae'r awyren 'na i Seland Newydd yn llawn!
Image caption Fi'n teimlo'n sâl!
Image caption Sawl gwaith sy'n rhaid i mi ddweud wrthoch chi blant - tynnwch eich pennau mas o'r ffôns 'na!