Steddfod yr Urdd: Mercher // In pictures: Wednesday at the Urdd Eisteddfod

Image caption Mared Llywelyn Williams, 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, oedd enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017 // Mared Llywelyn Williams, 24 originally from Morfa Nefyn was today's Drama Medal winner
Image caption Adran Tref y Gelli, Caernarfon yn ymarfer tu fas cyn cystadlu yng nghystadleuaeth y gân actol bore'ma // An impromptu rehersal for rhese young competitors from Caernarfon
Image caption Mae'r amser yn chwyrlio i Melisa a Tesni o Gerrigydrudion // Melisa and Tesni from Cerrigydrudion in a spin
Image caption Dyma'r olygfa o'u harweinydd y mae'r rhan fwyaf o gorau'n weld wrth iddyn nhw berfformio...brawychus! // A choir's eye view of their conductor... scary!
Image caption Barf gorau'r Maes heddiw // Best beard on the Maes today
Image caption Edmygu safon uchel y babell Celf, Dylunio a Thechnoleg eleni // Admiring the high standard in the Arts, Crafts and Technology pavilion
Image caption Parti o ardaloedd Trecelyn, Casnewydd a'r Coed-duon yn ymarfer // More reherasals. This time the youngsters are from Newbridge, Blackwood and Newport
Image caption Mae hi'n rhy hwyr i gael lle ar daith y Llewod! // To me, to you!
Image caption Mae'r gŵr yma'n byw fel brenin ar Faes yr Urdd // Livin' like a king on the Urdd field
Image caption Fi'n teimlo'n sâl! // I don't feel too good!
Image caption Sawl gwaith sy'n rhaid i mi ddweud wrthoch chi blant - tynnwch eich pennau mas o'r ffôns 'na! // How many times have I told you kids - get your heads out of those smartphones!