Galw am ymchwiliad i adroddiad am Gylchffordd Cymru

Cynllun Image copyright Circuit of Wales

Mae na alwadau am ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad beirniadol am ariannu trac rasio.

Fe wnaeth Swyddfa Archwilio Cymru feirniadu'r ffordd y cafodd £9.3m ei wario ar gynllun Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd Llywodraeth Cymru'n wreiddiol ei fod wedi ei "synnu a'i siomi" am amseru cyhoeddi'r adroddiad.

Ond ers hynny fe ddaeth cadarnhad fod gweision sifil wedi cael rhybudd o chwe wythnos fod yr adroddiad yn mynd i gael ei gyhoeddi.

Mewn ateb ysgrifenedig i AC Plaid Cymru Adam Price, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates fod ei swyddfa wedi derbyn "rhybudd anarferol o fyr" am gynlluniau Swyddfa Archwilio Cymru i gyhoeddi'r adroddiad.

Ond mae nawr wedi cadarnhau fod swyddogion wedi derbyn copi drafft o'r adroddiad ar 17 Mawrth, ynghŷd â dyddiad cyhoeddi o 25 Ebrill.

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ar 27 Ebrill.

Image caption Mae Adam Price AC yn feirniadol o adran Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates

Galwodd Mr Price ar y Prif Weinidog Carwyn Jones i ymchwilio o dan reolau côd sy'n dweud bod rhaid i weinidogion "roi gwybodaeth gywir a gwir i'r Cynulliad", ac i gywiro unrhyw gamgymeriadau cyn gynted a phosib.

Mae'r datblygwyr wedi gofyn am warantu £210m gan Lywodraeth Cymru er mwyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

"Mae rheolaeth Llywodraeth Cymru o gynllun Cylchffordd Cymru wedi ei nodweddu o'r cychwyn gan gyfuniad o gelu ac oedi," meddai.

"Mae'n hanfodol nawr fod y Prif Weinidog yn gosod ei ddylanwad yn gadarn ar adran sydd ar chwal a'i fod yn darparu'r math o arweinyddiaeth a thryloywder sydd hyd yn hyn wedi bod ar goll."

'Ystyried y cynllun'

Mae'r Archwilydd Huw Vaughan Thomas wedi rhyddhau gwybodaeth am gyfarfodydd a gohebiaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.

Dywedodd eu bod wedi cael gwybod ym mis Mawrth y byddai'r adroddiad yn cael ei ryddhau ddiwedd Ebrill, fel bod modd i weinidogion ei weld cyn gwneud penderfyniad ariannu pellach am y cynllun.

Image copyright Circuit of Wales
Image caption Dywed y cwmni sy'n gyfrifol am y cynllun y byddai'n creu 6,000 o swyddi

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd y Prif Weinidog wedi derbyn gohebiaeth gan Mr Price.

"Pan fydd y llythyr yn cael ei dderbyn, fe fyddwn yn ymateb iddo mewn amser," ychwanegodd.

"Rydym yn cwblhau ein proses wirio fanwl ar argymhellion Cylchffordd Cymru.

"Unwaith y bydd y gwaith hwnnw wedi ei gwblhau, bydd y cabinet yn ystyried y cynllun ac fe fyddwn yn cyhoeddi penderfyniad."