Arestio pedwar mewn cysylltiad â marwolaeth Cei Connah

Cei Connah
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i eiddo yn Sgwâr y Capel nos Llun

Mae pedwar o bobl bellach wedi eu harestio mewn cysylltiad â digwyddiad ble bu farw dyn 19 oed ar ôl cael ei drywanu yng Nghei Connah.

Roedd dyn lleol 48 oed eisoes wedi'i arestio ar amheuaeth o lofruddio, ond dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi arestio tri arall yn y 24 awr ddiwethaf.

Mae dynes 19 oed o Lannau Mersi wedi'i harestio ar amheuaeth o fod â chyffuriau yn ei meddiant a chynorthwyo troseddwr.

Cafodd ddyn yn ei 40au a dynes yn ei 60au o Sir y Fflint hefyd eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr, ond maen nhw bellach wedi'u rhyddhau heb gyhuddiad.

Fe gafodd swyddogion eu galw i eiddo yn Sgwâr y Capel ychydig cyn 20:00 ddydd Llun yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad difrifol.

Bu farw'r dyn ifanc, oedd ddim yn lleol i'r ardal, yn y fan a'r lle er ymdrechion gan barafeddygon a heddweision i'w achub.

Mae'r dyn 48 oed a'r ddynes 19 oed yn parhau yn y ddalfa, ond dywedodd yr heddlu nad yw'r dyn wedi'i gwestiynu eto gan ei fod yn derbyn triniaeth feddygol.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn parhau'n awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad.

Straeon perthnasol