Dedfrydu dyn am ladd cath mewn gwesty ym Metws-y-Coed

Royal Oak

Mae cyn-gogydd wedi ei ddedfrydu am ladd cath wyllt mewn cegin gwesty yn Sir Conwy.

Roedd Dylan Marcus Edwards, 50 oed o Lanrwst, eisoes wedi pledio'n euog i achosi dioddefaint diangen i'r anifail yng Ngwesty'r Royal Oak ym Metws-y-Coed.

Clywodd y llys ei fod wedi rhoi'r gath mewn bag a'i tharo gyda darn o bren.

Cafodd ddedfryd o 18 wythnos yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

Image caption Dylan Marcus Edwards yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Mercher

Clywodd y llys bod y gath wedi brathu a chrafu staff y gwesty, a bod Edwards a chyd-weithiwr wedi mynd i mewn i'r gegin gan ddweud: "Bydd rhaid i ni ladd y gath."

Er i aelodau o staff eu herio, dywedodd Edwards y byddai'r gath yn dychwelyd petai'n cael ei rhyddhau.

Dywedodd cyfreithiwr Edwards bod ei chleient wedi colli ei swydd wedi'r digwyddiad, ac wedi dioddef "camdriniaeth eiriol" yn y pentref.

Yn ogystal â'r ddedfryd o garchar, bydd rhaid i Edwards wneud 250 awr i waith di-dal, a thalu costau o £865.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol