Lansio ymgyrch haf i rwystro yfed a gyrru

Image copyright PA
Image caption Fe gafodd 9,500 o yrwyr eu profi ar ochr y ffordd yn 2016 am alcohol neu gyffuriau gyda 306 yn cael eu herlyn

Bydd ymgyrch haf i rwystro pobl rhag yfed neu gymryd cyffuriau wrth yrru yn cael ei lansio ddydd Iau.

Y llynedd fe wnaeth yr ymgyrch flynyddol, sy'n para am fis, weld 9,500 o yrwyr yn cael prawf ochr ffordd - gyda 306 yn cael eu herlyn.

Dywed yr heddlu y bydd mwy o brofion cyffuriau eleni nag erioed o'r blaen.

Yn 2016 cafodd 131 o bobl eu dal yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

'Cadw ffyrdd yn ddiogel'

Mae'r troseddwyr sydd wedi bod yn yfed neu yn cymryd cyffuriau yn wynebu colli eu trwydded neu hyd yn oed cyfnod o garchar.

Dywedodd yr arolygydd Dave Cust o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae cymryd risg a mynd tu ôl i'r olwyn pan dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn gallu cael canlyniadau niweidiol i chi, eich teulu a gyrwyr eraill.

"Byddwn yn barod i weithredu er mwyn cadw'r ffyrdd yn ddiogel yn ystod y nos neu'r bore canlynol."

Teclun Cyffuriau
Image caption Yn 2016 cafodd 131 o bobl eu dal yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

Dywedodd Susan Storch, cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: "Dylai gyrwyr fod dan ddim amheuaeth pe bai nhw'n gyrru dan ddylanwad yna maen nhw'n wynebu colli eu trwydded, cael dirwy a hyd yn oed carchar, ond maen nhw hefyd yn peryglu bywyd."

Line Break

Profion ffordd haf 2016:

  • Heddlu Dyfed-Powys: 2,751 o brofion anadl. Roedd 68 yn bositif neu wedi gwrthod cymryd prawf. Cafodd 23 o brofion cyffuriau eu cynnal, gyda 11 yn bositif.
  • Heddlu Gwent: 1,004 o brofion anadl. Roedd 51 yn bositif neu wedi gwrthod cymryd y prawf. Cafodd 65 o brofion cyffuriau eu cynnal gyda 39 yn bositif.
  • Heddlu De Cymru: 1,819 o brofion anadl. Roedd 109 yn bositif neu wedi gwrthod cymryd y prawf. Cafodd 51 o brofion cyffuriau eu cynnal gyda 45 yn bositif.
  • Heddlu Gogledd Cymru: 3,958 o brofion anadl. Roedd 78 yn bositif neu wedi gwrthod cymryd y prawf. Cafodd 60 o brofion cyffuriau eu cynnal gyda 36 yn bositif.