Steddfod yr Urdd: Iau // In pictures: Thursday at the Urdd Eisteddfod

Mae amser yn hedfan! Mae hi'n ddydd Iau - diwrnod y Cadeirio. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod mewn lluniau

It's Thursday already, and here are some more highlights from today's Eisteddfod

Image caption Gwynfor Dafydd o Donyrefail oedd enillydd y gadair heddiw, a mae'n cipio'r wobr am yr ail flwyddyn yn olynol // Gwynfor Dafydd a local lad from Tonyrefail won the main prize today. It's something he's used to, since he also won the chair last year!
Image caption Pwy sydd ochr y pafilwn y tu ôl i ti Awen? // "You look familiar, where have I ssen you before?" Behind you!
Image caption Mae'n mynd i fod yn heulog! // It WILL be sunny!
Image caption Rhinedd Williams ac Aled Rees, enillwyr Tlws John a Ceridwen Williams am gyfraniad sylweddol i waith ieuenctid // Rhinedd Williams and Aled Rees, the winners of the John a Ceridwen Williams Award
Image caption Osian Roberts sydd wedi cynllunio a chreu'r Gadair // Osian Roberts, who designed and built today's Eisteddfod chair
Image caption Gweithdy Hwpiau Hula (oes yna derm Cymraeg?) ym Mhentref Mistar Urdd heddiw // Going round in circles at the hula Hoop workshop on the maes today
Image caption Elen o Gaerdydd yn twtio cyn mynd ar y llwyfan i gystadlu yn y gystadleuaeth dawnsio gwerin // Elen from Cardiff doing some last minute make up before dancing on the stage
Image caption Y gyflwynwraig Heledd Cynwal yn dangos i Lywydd y dydd, Martyn Geraint, ble mae'r camera // S4C presenter, Heledd Cynwal, show's today's honorary president Martyn Geraint where the camera is
Image caption Rhai o staff yr Eisteddfod yn mwynhau hoe fach yn yr haul // Everyone deserves a break
Image caption Rhai o'r darnau buddugol yn yr adran tecstiliau yn yr Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg // Some of the winning textile designs on show in the Craft, Design and Technology Exhibition
Image caption Mae'r haul mas...felly mae'r coesau mas! // Just takin' in the rays!