Plaid Cymru, Ceidwadwyr ac annibynwyr ar Gyngor Conwy?

Gareth Jones
Image caption Roedd Gareth Jones yn Aelod Cynulliad rhwng 1999-2003 a 2007-2011

Mae arweinydd Cyngor Sir Conwy wedi dweud nad yw wedi llwyddo i benodi cabinet eto i redeg yr awdurdod lleol.

Yn dilyn yr etholiadau lleol fis diwethaf doedd gan yr un blaid reolaeth lawn ar y cyngor, ac mae ganddo ddau grŵp gwahanol o gynghorwyr annibynnol.

Cafodd Gareth Jones o Blaid Cymru ei ddewis fel arweinydd y cyngor ym mis Mai, a dywedodd wrth gyfarfod o'r awdurdod ddydd Iau ei fod wedi cysylltu gyda phleidiau gwahanol o weld a fyddan nhw'n fodlon bod yn rhan o'r cabinet.

Ychwanegodd yn ddiweddarach ei bod hi'n debygol y byddai'n gabinet o aelodau Plaid Cymru, y Ceidwadwyr ac annibynwyr.

'Difaru'

Dywedodd Mr Jones fod y Ceidwadwyr (16 cynghorydd) a'r grŵp Annibynnol (saith cynghorydd) wedi dweud y byddan nhw'n fodlon cymryd seddi ar y cabinet.

Dyw Plaid Cymru, sydd â 10 cynghorydd, heb benderfynu ar eu safbwynt eto, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol (pedwar cynghorydd) ddim am gymryd seddi ond am gefnogi'r cabinet.

Doedd grŵp Annibynnol Conwy'n Gyntaf (14 cynghorydd) a'r grŵp Llafur (wyth cynghorydd) ddim am fod yn rhan o'r cabinet.

Ond fe apeliodd Mr Jones unwaith eto ar i aelodau Conwy'n Gyntaf i ymuno ag ef.

Image caption Dywedodd Gareth Jones y byddai'n mynd ati i benodi cabinet yn dilyn y cyfarfod diweddaraf

"Rwy'n gresynu bod rhai cyn-aelodau cabinet profiadol a thalentog yn dweud nad ydyn nhw am fod yn rhan ohono," meddai.

"Does dim rheswm pam y dylai unrhyw un ohonom ni ddod â phroblemau personol i mewn i hyn wrth i ni ddechrau o'r newydd."

Pan ofynnwyd iddo a oedd ar drywydd penodi cabinet o aelodau Plaid Cymru, y Ceidwadwyr ac annibynwyr, dywedodd "ydw".

Byddai angen i unrhyw glymblaid oedd am sicrhau rheolaeth lawn ar yr awdurdod lleol gael o leiaf 30 o gynghorwyr.