Heddlu arfog: Urdd yn gwrthod beirniadaeth

  • Cyhoeddwyd
Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Heddlu arfog ar faes yr Urdd

Mae'r Urdd wedi gwrthod beirniadaeth iddyn nhw gael eu defnyddio fel rhan o beiriant PR yr heddlu yn sgil y ffaith bod heddlu arfog yn crwydro maes yr Ŵyl ym Mhencoed.

Dywed yr heddychwr ac ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis, sydd hefyd yn un o'r stondinwyr, er ei fod yn derbyn fod yr Urdd "yn gorfod cael eu gweld yn cymryd camau diogelwch, doedd dim raid iddynt fod yn rhan o ymgyrch PR dros heddlu arfog a gogoneddu drylliau a thrais".

Dywedodd llefarydd ar ran yr Urdd mai penderfyniad Heddlu De Cymru oedd anfon swyddogion arfog yn sgil ymosodiad teryfsgol Manceinion a'u bod "yn hapus iddyn nhw arwain o ran y camau diogelwch angenrheidiol".

Disgrifiad o’r llun,
Ffred Ffransis: 'Gogoneddu drylliau a thrais.'

Fe gafodd heddlu arfog eu gweld ar y maes am y tro cyntaf yn hanes yr Urdd ar ddiwrnod cyntaf y cystadlu ddydd Llun.

Fe wnaeth Ffred Ffransis ei sylwadau ar wefan Facebook gan ychwanegu: "Mae hogie bach wedi cael tynnu lluniau gyda drylliau, mam wedi cynnig babi a thynnu ei lun gyda dryll, yr heddlu'n tynnu bwledi a'u rhoi i blant eu byseddu a gogoneddu trais."

Ffynhonnell y llun, Facebook

Fe wnaeth Peter Hughes Griffiths, cynghorydd sir ac aelod o fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin, hefyd gyfrannu i'r drafodaeth ar y we gan ddweud: "Camgymeriad mawr gan yr Urdd oedd caniatáu hyn. Mae Ffred yn gwbl gywir yn ei gondemniad. Rhag cywilydd."

Trefniadau diogelwch

Dywed yr Urdd mai'r heddlu sy'n gyfrifol am drefniadau diogelwch ar gyfer yr Ŵyl sy'n gobeithio denu tua 100,000 o ymwelwyr eleni.

"Rydym yn falch o'r berthynas sydd gennym gyda Heddlu De Cymru, ac wedi derbyn cyngor ganddynt ynglŷn â'r trefniadau diogelwch ychwanegol sydd mewn lle eleni yn Eisteddfod yr Urdd yn dilyn y digwyddiad erchyll ym Manceinion yr wythnos diwethaf," meddai llefarydd.

"Rydym yn ymgynghori yn gyson gyda'r heddlu, a'u penderfyniad nhw yw pa bryd ac ymhle i ddefnyddio swyddogion arfog. Rydym yn hapus iddyn nhw arwain o ran y camau diogelwch angenrheidiol."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru wrth BBC Cymru Fyw er nad oes bygythiad penodol i dde Cymru mae'r lefel bygythiad cenedlaethol yn dal i fod yn ddifrifol.

"O ganlyniad, i dawelu meddyliau ein cymunedau ynghyd ag amharu ar unrhyw weithredoedd terfysgol mae swyddogion arfog gweladwy wedi eu gosod mewn lleoliadau allweddol a phoblog ar draws de Cymru, mae hyn yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd," medd y llefarydd.

"Mae Heddlu De Cymru yn gweithio yn agos gyda'r trefnwyr i sicrhau Eisteddfod ddiogel ac ar y cyfan mae'r adborth i'r Heddlu arfog gweladwy wedi bod yn bositif iawn.

"Rydym yn derbyn fod pawb ddim yn cytuno, ond mae'n bwysig nodi fod yr heddweision yn cyfathrebu gyda'r cyhoedd i dawelu meddwl ac i atgoffa pobl na helpu a chadw pobl yn ddiogel ydi rôl yr heddlu nid codi ofn."