£5.8m i Aston Martin ond y cwmni yn gorfod 'ad-dalu'

Aston Martin
Image caption Model DBX fel hwn fydd y ceir newydd fydd yn cael eu cynhyrchu yng Nghymru

Bydd cwmni ceir Aston Martin yn derbyn £5.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gytundeb i gynhyrchu ceir moethus newydd yn ne Cymru.

Llynedd fe gyhoeddodd y cwmni y bydden nhw yn adeiladu model newydd ym Mro Morgannwg gan gyflogi 750 o weithwyr.

Bydd y gwaith yn dechrau yn 2020.

Mae yna amodau ynghlwm a'r arian sydd yn cynnwys cynlluniau datblygu a llogi safle cadw awyrennau yn Sain Tathan.

Yn wreiddiol fe wnaeth Gweinidogion wrthod cais gan ddyn busnes i gael gwybod manylion y benthyciad.

Ond fe wnaeth Comisiynydd Gwybodaeth roi gorchymyn i Lywodraeth Cymru bod yn rhaid iddyn nhw gyhoeddi manylion y cymorth ariannol roedden nhw wedi ei roi i Aston Martin.

Mae'r £5.8 miliwn yn arian fydd yn cael ei "ad-dalu" yn ôl manylion sydd wedi eu rhyddhau gan y llywodraeth. Roedd hynny yn un o'r amodau pan roddwyd y nawdd.

Roedd 20 o wledydd wedi ceisio denu Aston Martin cyn i'r cwmni benderfynu dod i Gymru.

Pynciau Cysylltiedig