Steddfod yr Urdd: Gwener

Image caption Elen Gwenllian Hughes o Gricieth yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni.
Image caption Mae'n amlwg bod Swyn a Tirion o Bencarreg wedi hen arfer 'da tywydd ansefydlog Steddfod yr Urdd!
Image caption Iolo Edger sydd wedi gwneud y goron eleni.
Image caption Dal dy wynt! Dyma Iago o Lanelli yn rhoi tro ar gêm y tŵr gwynt
Image caption Mae pawb yn y rhagbrofion mae'n rhaid!
Image caption Does dim angen gofyn pwy yw arwr Now a Twm, dau gefnder o'r Waunfawr a Llanrug. Mi fydden nhw yn gweiddi dros Real Madrid nos Sadwrn!
Image caption Tipyn o gamp! Ffion Evans a Sian Elin Williams sy'n cadw trefn gefn llwyfan
Image caption Mae Michael o Lanelli wrth ei fodd yn byrstio swigod.
Image caption Peidiwch â dwyno eich dillad cyn y rhagbrawf nesa' ferched.
Image caption Steil Steddfod. Er gwaetha'r glaw, gallwch edrych yn ffasiynol ar y maes.
Image caption Wrth i'r haul ddod allan, mae'r cymeriadau lliwgar yma hefyd yn crwydro'r maes.
Image caption Mae mwy na phaned a phice ar y maen ym mhabell Merched y Wawr... mae aelodau'r mudiad wedi creu 16 o baneli lliwgar i ddathlu hanner canrif ers ei sefydlu.
Image caption Rhaid coluro cyn mynd ar y llwyfan
Image caption Criw Ysgol Bryn Tawe yn dathlu ar ôl cael ail yng nghystadleuaeth y Côr Cerdd Dant
Image caption Mae pawb eisiau sgwrs gyda phrif enillydd y dydd, Elen Hughes, enillydd y goron, ar ôl iddi ddod oddi ar y llwyfan.