Steddfod yr Urdd: Gwener // In pictures: Friday's highlights from the Urdd Eisteddfod

Image caption Elen Gwenllian Hughes o Gricieth yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni. // Elen Gwenllian Hughes from Cricieth wins the crown at this year's Urdd Eisteddfod.
Image caption Mae'n amlwg bod Swyn a Tirion o Bencarreg wedi hen arfer 'da tywydd ansefydlog Steddfod yr Urdd! // Swyn and Tirion are very familiar with the festival's unpredictable weather!
Image caption Iolo Edger sydd wedi gwneud y goron eleni. // Iolo Edger has created this year's crown. He's a late comer to the Urdd since he was raised in a non-Welsh speaking family.
Image caption Dal dy wynt! Dyma Iago o Lanelli yn rhoi tro ar gêm y tŵr gwynt. // Iago getting to grips with S4C's popular wind tower game.
Image caption Mae pawb yn y rhagbrofion mae'n rhaid! // Everyone must be in the prelims!
Image caption Does dim angen gofyn pwy yw arwr Now a Twm, dau gefnder o'r Waunfawr a Llanrug. Mi fydden nhw yn gweiddi dros Real Madrid nos Sadwrn! \\ No prizes for guessing who is Now and Twm's hero - Go Real!
Image caption Tipyn o gamp! Ffion Evans a Sian Elin Williams sy'n cadw trefn gefn llwyfan. // Ffion and Sian have the unenviable task of ensuring things run smoothly backstage.
Image caption Mae Michael o Lanelli wrth ei fodd yn byrstio swigod. // Michael forever blowing bubbles.
Image caption Peidiwch â dwyno eich dillad cyn y rhagbrawf nesa' ferched. // These Cardiff girls are chilling before their next prelim.
Image caption Steil Steddfod. Er gwaetha'r glaw, gallwch edrych yn ffasiynol ar y maes. // A colourful array of coats on display on an overcast day.
Image caption Wrth i'r haul ddod allan, mae'r cymeriadau lliwgar yma hefyd yn crwydro'r maes. // These youngsters are far more optimistic about the weather!
Image caption Mae mwy na phaned a phice ar y maen ym mhabell Merched y Wawr... mae aelodau'r mudiad wedi creu 16 o baneli lliwgar i ddathlu hanner canrif ers ei sefydlu. // Members of Merched y Wawr have designed 16 panels to represent each area, to mark 50 years since the organisation was established.
Image caption Rhaid coluro cyn mynd ar y llwyfan. // A bit of make up... we're goig to be on the telly!
Image caption Criw Ysgol Bryn Tawe yn dathlu ar ôl cael ail yng nghystadleuaeth y Côr Cerdd Dant. // A memorable day for these girls, they came second in the Cerdd Dant Choir competition.
Image caption Mae pawb eisiau sgwrs gyda phrif enillydd y dydd, Elen Hughes, enillydd y goron, ar ôl iddi ddod oddi ar y llwyfan. // Everyone wants to interview the crown winner.