Cysegru cofeb er cof am filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf

Langstone Image copyright Jaggery/Geograph
Image caption Mae'r plac wedi'i osod yn neuadd y pentref yn Langstone

Bydd cofeb newydd yng Nghasnewydd yn cael ei chysegru er cof am filwyr lleol fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Y gofeb yn Langstone yw penllanw prosiect pedair blynedd, gafodd ei ddechrau gan gynllun i ddarganfod straeon chwe milwr yn yr Ail Ryfel Byd.

O ganlyniad i'r ymchwil, fe gafodd manylion 10 milwr arall eu darganfod, a hynny o'r Rhyfel Mawr.

Bydd Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Richard Pain yn cysegru'r gofeb - gafodd ei dadorchuddio fis diwethaf - ddydd Sadwrn.

Fe ddechreuodd y prosiect pan wnaeth dau aelod o gyngor Langstone benderfynu ceisio darganfod mwy am chwe dyn oedd yn cael eu henwi ar blac i goffau'r Ail Ryfel Byd yn neuadd y pentref.

Fe wnaeth cadeirydd y cyngor cymunedol, Edward Jeffery ddarganfod nid yn unig y straeon y tu ôl i'r chwech gwreiddiol, ond 10 milwr arall o'r ardal fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'r gofeb wedi'i hadeiladu o wenithfaen i adlewyrchu hanes chwareli ardal Langstone.

Pynciau Cysylltiedig