Steddfod yr Urdd: Sadwrn

Image caption Brodyr Taliesin a Rhys Griffiths, wedi derbyn eu medalau yn y Babell Celf a Chrefft
Image caption Eleni am y tro cyntaf roedd buddugwyr yn y cystadlaethau Celf a Chrefft yn derbyn eu medalau mewn seremoni ar y maes
Image caption Un o'r buddugwyr yn y cystadlaethau Celf a Chrefft
Image caption Dydd Sadwrn yw diwrnod yr Aelwydydd yn yr Eisteddfod. Dyma rhai o aelodau Côr Aelwyd Y Waun Ddyfal cyn eu rhagbrawf.
Image caption Bois Aelwyd Llangwm
Image caption Un o aelodau côr Aelwyd JMJ
Image caption Y teulu Duggan o Bontypridd yn mwynhau'r haul
Image caption Maelan a Nyfain yn yr haul
Image caption Iechyd da!
Image caption Hwyl fawr o Steddfod Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái