Heddlu'n chwilio am wirfoddolwyr i ymweld â'u dalfeydd

Dalfa
Image caption Mae'r rôl yn cynnwys ymweld a'r ddalfa yn ddirybudd er mwyn sicrhau bod hawliau'r rhai sy'n cael eu dal yn cael ei gwireddu.

Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys eisiau reciriwtio gwirfoddolwyr i ymweld â throseddwyr yn y ddalfa.

Nod Dafydd Llywelyn yw denu ymwelwyr annibynol i ymweld a'r rhi sy'n cael eu dal, yn enwedig yn Sir Benfro a Cheredigion.

Mae'r rôl yn cynnwys ymweld â'r ddalfa yn ddirybudd er mwyn sicrhau bod hawliau'r rhai sy'n cael eu dal yn cael ei gwireddu.

Dywedodd Mr Llywelyn y basai'r cynllun yn "helpu i ddiogelu pobl fregus."

Mae hyfforddiant yn cael ei roi i'r gwirfoddolwyr gan gynnwys cynnig treuliau.