Yr Urdd eisiau ehangu eu cynnig i ddysgwyr yn y dyfodol

Sioned Hughes

Mae Eisteddfod yr Urdd yn gobeithio cynnig mwy o ddarpariaeth i ddysgwyr yn y dyfodol meddai'r Prif Weithredwr, Sioned Hughes.

Daw ei sylwadau ar ddiwrnod olaf yr eisteddfod ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dros y misoedd diwethaf mae'r eisteddfod wedi bod yn cynnal ymgynghoriad gyda phobl ifanc, rhieni a phlant a gwirfoddolwyr er mwyn deall mwy am eu bywydau a'u profiadau.

"Mae 'na neges glir wedi dod bod eisiau ehangu i ddysgwyr, ehangu ein cynnig ni i ddysgwyr.

"Mae hynny yn sicr yn faes lle fyddwn ni eisiau esblygu felly fyddwn ni yn edrych i wneud hynny."

Mae'r mudiad ar hyn o bryd yn gweithio gyda disgyblion ail iaith mewn 20 o ysgolion ar draws Cymru gan eu helpu i gynnal gweithgareddau a dangos iddyn nhw bod yr iaith yn fyw tu allan i'r dosbarth.

Image caption Mae'r eisteddfod wedi bod yn llwyddiant meddai Sioned Hughes

"Ond 'da ni yn gwybod bod cymaint yn fwy o ysgolion allwn ni gyrraedd. Mater o adnoddau ydy o mewn ffordd," meddai.

Rhai o'r camau eraill sydd wedi dod o'r ymgynghoriad yw cynnal noson ar lefel cenedlaethol i ddiolch i wirfoddolwyr yr eisteddfod a lansio gwasanaeth gwybodaeth newydd i rieni gael mwy o gysylltiad uniongyrchol gyda'r Urdd.

Wrth edrych yn ôl ar yr wythnos mae'n dweud ei bod hi wedi bod yn un "llwyddiannus" gyda'r niferoedd yn plesio a'r cystadlu wedi bod o safon uchel.

Heddlu arfog ar y maes

Dyw hi ddim yn difaru'r penderfyniad i gael heddlu arfog ar y maes gan ddweud mai dyna oedd y cyngor roedden nhw wedi cael gan yr awdurdodau a bod yna gyfrifoldeb i warchod yr ymwelwyr.

Roedd yr Urdd wedi cyhoeddi y byddai mesurau diogelwch yn eu lle yn sgil yr ymosodiad ym Manceinion pan gafodd 22 o bobl eu lladd.

Mae rhai fel yr heddychwr ac ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis wedi condemnio'r lluniau o blant gyda gynnau'r heddlu ar y maes.

"O ran y glamareiddio, dw i wedi gweld y lluniau fy hun. Mae o fyny i'r rhieni hynny sydd efo'r plant hynny os ydyn nhw am dynnu lluniau felna.

"Yma ar gyfer mesurau diogelwch, dyna'r unig reswm mae'r Urdd wedi caniatáu i'r heddlu fod yma," meddai Sioned Hughes.

Image caption Mesur diogelwch oedd yr heddlu arfog ar y maes meddai'r Urdd

Dyw hi ddim yn gallu gwarantu na fydd yna heddlu arfog mewn eisteddfodau yn y dyfodol chwaith gan ddweud y byddan nhw yn gorfod gweld beth fydd yr awdurdodau yn dweud.

"Fydden ni wrth fy modd yn dweud byddan nhw ddim yna flwyddyn nesa. Ond eto mae'n rhaid i ni jest gymryd y cyngor fel 'da ni yn ei dderbyn o."

Eisteddfod 2018

Flwyddyn nesaf fe fydd yr eisteddfod yn digwydd ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Wrth gydnabod bod y lleoliad yn wahanol i'r arfer dyw hi ddim yn pryderu y bydd llai yn dod.

"Deud y gwir dw i meddwl bod ni yn edrych ymlaen at y sialens. Mae pawb yn gyfarwydd efo'r ardal, mae pawb yn gwybod lle maen nhw yn mynd.

"Dw i'n credu bod o yn mynd i fod yn sialens i ni roi'r teimlad yna bod nhw yn dod i'r maes, falle bod nhw yn gyfarwydd ag o am resymau gwahanol.

"Fyddwn ni yn sicr eisiau rhoi stamp yr Urdd ar y maes yna."

Pynciau Cysylltiedig