Saith o bobl wedi eu lladd mewn ymosodiad yn Llundain

Ambiwlans Image copyright Getty Images

Mae saith o bobol wedi cael eu lladd mewn ymosodiadau yn Llundain nos Sadwrn gan yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio gan yr heddlu fel "digwyddiadau terfysgol".

Cafodd tri sy'n cael eu hamau o fod yn gyfrifol am yr ymosodiadau eu saethu'n farw gan yr heddlu.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiadau mewn dwy ardal gyfagos yn Llundain, London Bridge a Borough Market.

Fe gafodd nifer o bobol eraill eu hanafu ac yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Llundain fe gludon nhw o leiaf 48 i bump ysbyty yn y brifddinas.

Ymysg y rhai a anafwyd mae aelod o Heddlu Trafnidiaeth Llundain gafodd ei drywanu yn ei wyneb wrth ymateb i'r digwyddiad ar London Bridge.

Daeth yr adroddiadau cyntaf am yr ymosodiadau ychydig ar ôl 22:00 gyda'r sôn fod fan wen wedi bwrw i mewn i griw o gerddwyr ar London Bridge.

Yn ôl tystion roedd y fan wedi gwyro'n sydyn a mynd dros y palmant.

Image copyright PA

Mae'r heddlu'n dweud i'r fan gael ei gyrru wedyn i Borough Market lle neidiodd tri dyn allan ac yna thrywanu aelodau o'r cyhoedd yn Borough Market, ardal sydd yn agos i'r bont.

Mae nifer o luniau wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos un o'r rhai sy'n cael eu hamau ar lawr yn y farchnad efo'r hyn sy'n ymddangos fel canisters wedi eu clymu am ei gorff.

Yn ôl yr heddlu fest bomiau ffug oedd o'n ei wisgo.

Un oedd yn y farchnad nos Sadwrn oedd Gareth. Mi oedd o allan mewn tŷ bwyta yn yr ardal ac fe glywodd sŵn ergyd a phobl yn rhedeg lawr y stryd.

"Odd y restaurant lle o'n i yn aros, oedd tua 50 o bobl yn dechrau symud i'r cefn ac yn dechrau gwneud sŵn a ddim yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen.

Cloi yn y tŷ bach

"O'n i efo ffrind fi a dau ffrind arall. Odd un ohonyn nhw yn disgwyl cael babi wythnos dwytha. Oeddan ni yn teimlo bod rhywbeth drwg am ddigwydd.

"O'n i yn dal ffrindiau fi a chymryd nhw fyny grisiau i gloi ni yn y toilet.

"Wedyn, jest cyn i fi gloi fy hun yn y toilet, dyma fi yn edrych lawr y grisiau a chlywed gwydr yn smashio a dyn yn cerdded mewn efo cyllell mawr yn edrych fel machete a merched yn crio a lot o sgrechian yn mynd ymlaen."

Image copyright Reuters
Image caption Roedd aelodau o'r cyhoedd yn gorfod rhoi eu dwylo ar eu pennau am fod yna bryder fod yr ymosodwyr yn ceisio ymddangos yn rhan o'r dorf

Mi wnaeth Gareth a'i ffrindiau gloi eu hunain yn y tŷ bach ac anfon neges destun yn gofyn i'r gwasanaethau brys am help. Roedden nhw yno am ryw awr meddai ac yn gallu clywed synau sgrechfeydd tu allan ac yna distawrwydd.

"Wedyn dyma'r dyn armed response yn dod i'r drws ac yn gweiddi arnom ni i ddod allan. Ond o'n i ddim yn siŵr os oedd o yn fo neu beidio neu yn rhywun arall.

"Nathan ni gymryd siawns a mynd allan efo breichiau uwchben ein pennau. Ac wedyn lwcus oedd yr armed response person wedi dod aton ni a dweud rydan ni yn disgwyl bod popeth drosodd."

Roedd yn rhaid iddyn nhw redeg allan o'r tŷ bwyta nes cyrraedd rhywle saff.

Tyst arall oedd Mike Williams. Mae'n aelod o gôr Cymraeg ac roedd mewn parti yn agos i'r farchnad gyda rhai o aelodau'r côr yn gwylio gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

"Ar ôl y gêm oedden ni jest yn cael cwpl mwy o drinks ac wedyn oedden ni yn gweld golau yn fflachio tu allan. O'n i yn cael negeseuon testun ac yn y blaen yn dweud bod rhywbeth wedi digwydd."

Symud o'r ardal

Fe aethon nhw tu allan i weld beth oedd yn digwydd ond fe ddywedodd yr heddlu wrthynt fod yn rhaid iddyn nhw adael yr ardal.

Roedd gweddill aelodau'r côr ar wasgar meddai.

"Odd rhai o'r côr mewn un pub, rhai mewn pub arall ac o'n nhw yn cael lock ins. Odd security yn dweud bod neb yn gallu mynd allan o'r pub a neb yn gallu dod mewn. Oedd na jest mayhem a chaos rili."

Mae'r Prif Weinidog, Theresa May, wedi galw'r digwyddiad fel un "erchyll" sy'n cael ei drin fel "gweithred derfysgol posib".

Mae hi wedi teithio nôl i'r brifddinas o'i hymgyrchu gwleidyddol er mwyn cadeirio cyfarfod brys o'r pwyllgor argyfwng Cobra bore dydd Sul.

Image copyright PA

Yn sgil y digwyddiadau mae'r blaid Geidwadol wedi rhoi'r gorau i'w canfasio gwleidyddol heddiw ac mae disgwyl i'r prif bleidiau eraill ddilyn.

Fe ddiolchodd yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn, y gwasanaethau brys am eu gwaith yn dilyn "y digwyddiadau brawychus a chiaidd".

Hwn yw'r trydydd ymosodiad o'i fath ym Mhrydain ers mis Mawrth ac mae'r heddlu wedi apelio ar i'r cyhoedd gadw draw o'r ardal.