Arestio dau ddyn am fod ag arf yn eu meddiant

heddlu

Mae dau ddyn wedi eu harestio am droseddau yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus ac o fod ag arf ymosodol yn eu meddiant ym Mlaenau Gwent.

Cafodd yr heddlu eu galw tua 08:00 fore Sul i dref Y Blaenau, sydd rhwng Brynmawr ac Abertyleri wedi adroddiadau fod dau ddyn yn cerdded yn feddw ac un yn cario cleddyf.

Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod yn ymchwilio ac yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu trwy ffonio 101.