Datblygu prawf hepatitis sy'n defnyddio poer yn lle gwaed

  • Cyhoeddwyd
Prawf gwaedFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Prawf gwaed sydd yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i brofi os oes gan berson hepatitis

Mae prawf sydd yn gallu cael ei gymryd yn y fan a'r lle er mwyn gweld os oes gan berson fathau gwahanol o hepatitis wrthi yn cael ei ddatblygu.

Byddai'r prawf yn defnyddio poer claf yn hytrach na gwaed a byddai'r un mor rhwydd a chyflym a phrawf beichiogrwydd neu brawf glwcos meddai'r rhai sydd yn ymwneud a'r cynllun.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid cymryd gwaed person er mwyn profi am hepatitis A,B a C ac mae'r canlyniadau yn cymryd rhai dyddiau.

Partneriaeth ar y cyd gyda Phrydain a China yw'r cynllun dwy flynedd ond mae Prifysgol Abertawe wedi chwarae rhan flaenllaw yn y prosiect hefyd trwy ei chanolfan Nanoiechyd.

'Fforddiadwy'

Bob blwyddyn mae 1.4 miliwn o bobl yn marw o'r afiechyd a 400 miliwn yn cael eu heffeithio ar draws y byd.

Cwmni Biovici sydd wedi ei sefydlu yn Abertawe sydd yn arwain y cynllun gyda'r nawdd yn dod gan UK's Newton Fund mewn partneriaeth gyda chyrff eraill.

Dywedodd Paul Morgan, Prif Weithredwr Biovici bod hyn yn gyfle i ddatblygu "prawf fforddiadwy".

"Mae nifer yn credu bod hepatitis yn broblem sydd yn digwydd ymhell i ffwrdd a ddim yn eu gwlad nhw," meddai.

"Ond mae hepatitis yn epidemig byd eang sydd yn gynyddol yn effeithio rhannau o'r DU, Ewrop ac America."