'Diolch' am sicrhau digwyddiad llwyddiannus

Real Madrid fans Image copyright Getty Images
Image caption Cefnogwyr Real Madrid yn ystod y gêm

Wrth i gefnogwyr pêl-droed adael Caerdydd yn dilyn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, mae arweinydd cyngor y ddinas wedi diolch i bawb fu'n rhan o'r gwaith o sicrhau fod y digwyddiad yn un llwyddiannus.

Ond dywedodd Huw Thomas fod y newyddion am yr ymosodiad yn Llundain yn hwyr nos Sadwrn wedi syfrdanu pawb.

"Mae'n meddyliau a'n gweddïau gyda phawb gafodd eu dal yn yr ymosodiad brawychus hwn.

"Yn amlwg, rydym yn dal i geisio gwneud synnwyr o'r newyddion o Lundain sy'n dal i'n cyrraedd ni.

"Ond mae'n rhaid i mi ddiolch i'r heddlu, ein gweithwyr cyngor a'r holl bartneriaid fu'n rhan o waith llwyfannu rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr a'r ŵyl yn y Bae am gadw'r cyhoedd yn ddiogel yn y digwyddiadau hyn."

Image copyright EPA
Image caption Cefnogwyr y ddwy ochr yng Nghanol Caerdydd

Fe dyrrodd 170,000 o gefnogwyr ac ymwelwyr i'r brifddinas dros y penwythnos ar gyfer y gêm a welodd Real Madrid yn curo Juventus o 4-1.

Mae llawer o'r rheiny bellach wedi gadael ar drenau, bysiau ac awyrennau.

Bu'n rhaid i rai o'r rheiny oedd yn teithio ar y trennau aros 45 munud i adael, ac fe gawson nhw gynnig losin a blancedi i'w cadw'n gynnes.

Image copyright FLIGHTRADAR
Image caption Yr awyrennau'n gadael meysydd awyr Caerdydd a Bryste dros nos

"Hoffwn longyfarch Real Madrid ar eu buddugoliaeth yn rownd defynol Cynghrair Pencampwyr UEFA ddydd Sadwrn," meddai Mr Thomas.

"Am gêm, a pha mor wych i bawb yng Nghaerdydd a Chymru i weld Gareth Bale yn codi'r Cwpan Ewropeaidd yn ei ddinas enedigol.

"Roedd yr awyrgylch yng Nghaerdydd - fel arfer - yn ddiguro. Ond allwn ni ddim ag anwybyddu'r ffaith fod digwyddiadau Llundain wedi syfrdanu'r ddinas.

"Hoffwn ddiolch i bawb a weithiodd mor galed i wneud y digwyddiad yn llwyddiant."

Image copyright Getty Images
Image caption Gareth Bale a gweddill tîm Real Madrid yn dathlu'r fuddugoliaeth

Dywedodd Heddlu'r De fod tri o bobl wedi eu harestio am dowtio tocynnau.

Cafodd dyn 35 oed o Napoli ei arestio ddydd Gwener yn dilyn gwybodaeth gan blismon Eidalaidd nad oedd ar ddyletswydd, a bydd y dyn yn mynd o flaen ynadon ddydd Llun.

Cafodd dau ddyn arall, 32 a 28 oed, eu harestio ar amheuaeth o dwyll ar ôl cael eu dal â phedwar tocyn a swm sylweddol o arian.

Nifer o heddlu dal yng Nghaerdydd

Maen nhw'n parhau yn y ddalfa.

Yn y cyfamser, dywedodd Heddlu De Cymru bod nifer fawr o blismyn yn dal yn y ddinas yn dilyn yr ymosodiad yn Llundain, gan fod gŵyl Cynghrair y Pencampwyr yn parhau dan 17:00 ddydd Sul.

Dywedodd Richard Lewis, y Prif Gwnsabl Cynorthwyol: "Mae'r wŷl yn parhau a hoffem sicrhau pobl fod y cynlluniau heddiw'n parhau'n gadarn a bydd presenoldeb yr heddlu'n gryf drwy Gaerdydd."

Mae'r rhan fwyaf o ffyrdd wedi ailagor yn dilyn y rownd derfynol.