Tri wedi eu hanafu mewn digwyddiad mewn mynwent

  • Cyhoeddwyd
Mynwent

Mae tri o bobl wedi eu hanafu yn dilyn digwyddiad mewn mynwent yng Nghaerdydd.

Cafodd yr heddlu a pharafeddygon eu galw yn dilyn adroddiadau o ffrwgwd ym Mynwent y Gorllewin yn Nhrelái am 14:45 ddydd Llun.

Fe wnaeth tri dyn ddioddef anafiadau yn ystod y digwyddiad rhwng unigolion oedd yn "adnabod ei gilydd" meddai Heddlu De Cymru.

Nid yw'r anafiadau'n rhai sy'n golygu fod eu bywydau mewn perygl ac nid yw'r heddlu wedi arestio unrhyw un.

Dywedodd Cyngor Caerdydd fod staff yr awdurdod yn cynorthwyo'r heddlu ond nid oedd y fynwent wedi ei difrodi.

Cafodd dau ddyn eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yn y brifddinas, ac fe gafodd dyn arall ei gludo i Ysbyty Frenhinol Morgannwg.