Rhybudd: Achosion o'r frech goch yng Nghasnewydd

brechu Image copyright PA

Mae achosion o'r frech goch wedi cael eu darganfod mewn ysgol yng Nghasnewydd.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod pedwar o bobl sydd â chysylltiadau ag Ysgol Uwchradd Lliswerry wedi cael diagnosis o'r salwch.

Mae brechiadau yn cael eu cynnig yn yr ysgol, ac mae rhieni wedi derbyn llythyrau yn egluro'r peryglon.

Mae rhieni wedi cael eu hannog i sicrhau bod eu plant wedi derbyn y ddau ddos ​​o'r brechlyn MMR. Fel arfer, mae'r dos cyntaf yn cael ei roi ar ôl 12 mis a'r ail ar ôl 40 mis.

Mae'r symptomau'n cynnwys twymyn, peswch, trwyn yn rhedeg, conjynctifitis a'r brechiadau coch nodedig.

Dywedodd Heather Lewis, ymgynghorydd mewn diogelu iechyd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Er nad yw pedwar achos o'r frech goch swnio'n llawer, rydym yn gwybod bod yna blant eraill sy'n mynychu'r ysgol sydd heb eu brechu, a allai yn hawdd ddal a lledaenu'r frech goch."

Mae oedolion sydd heb dderbyn brechlyn yr MMR, ac sy'n gweithio yn agos â phlant, hefyd wedi cael eu hannog i siarad â'u meddyg teulu am frechu.