Gobaith o ddenu mwy o gampau mawr i Gymru

bale Image copyright Getty Images
Image caption Gareth Bale yn codi tlws Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd

Yn dilyn llwyddiant rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, mae Cymru'n gobeithio denu mwy o ddigwyddiadau chwaraeon mawr gan gynnwys y Tour de France a Phencampwriaeth Agored Golff Prydain.

Eisoes mae Cymru wedi cynnal Cwpan Ryder ym myd golff, Cwpan Rygbi'r Byd, gemau prawf criced Cyfres y Lludw a gemau pêl-droed mawr fel ffeinal Cwpan FA Lloegr.

Nawr mae Gweinidog yr Economi Ken Skates wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau i ddenu mwy o ddigwyddiadau.

Dywedodd Mr Skates: "Ry'n ni wedi cael sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r sefydliadau sy'n trefnu'r digwyddiadau yma."

Criced

Fe fydd y gêm griced rhwng Lloegr a Seland Newydd yn Nhlws Pencampwyr ICC yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, a bydd Stadiwm Morgannwg hefyd yn cynnal gemau yng Nghwpan Criced y Byd 2019.

Mae'r R&A - trefnwyr Pencampwriaeth Golff Agored Prydain - wedi cynnal y digwyddiad yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, ond does yr un o'r 145 pencampwriaeth wedi cael ei chynnal yng Nghymru.

Gobaith Llywodraeth Cymru yw ychwanegu Cwrs Brenhinol Porthcawl i'r rhestr o gyrsiau ochr yn ochr â St Andrews a Muirfield.

Ychwanegodd Mr Skates: "Rwy'n credu, os ydyn ni'n galw'r bencampwriaeth yn un Agored Prydain, fe ddylai gael ei chynnal yng Nghymru ac rwy'n awyddus i sicrhau bod y trafodaethau yna'n digwydd gyda'r R&A.

Image caption Roedd Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr ym Mae Caerdydd yn llwyddiant mawr

"Byddaf yn cwrdd gyda'r R&A eto yn yr haf i drafod sut i symud hyn ymlaen. Rwy'n credu mai nawr yw ein hamser ni."

Daeth torf o 43,000 i weld Pencampwriaeth Hŷn Prydain yn 2014, ond fe fyddai angen gwaith sylweddol ar y cwrs cyn medru cynnal y brif gystadleuaeth. Fe ddaeth trof o 175,000 i weld y Bencampwriaeth Agored yn Royal Troon y llynedd.

Yn flaenorol mae'r R&A wedi dweud nad oes ganddyn nhw fwriad dod â'r gystadleuaeth i Gymru. Mae lleoliadau'r gystadleuaeth wedi eu trefnu eisoes hyd at 2020.

Dywedodd llefarydd ar ran yr R&A ddydd Mawrth: "Rydyn ni'n hapus gyda'r deg cwrs ar y rota a does gennym ni ddim cynlluniau i wneud newidiadau."

Image caption Mae cymalau o'r Tour of Britain wedi eu cynnal yng Nghymru ers blynyddoedd bellach

Seiclo

Mae proffil seiclo yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd diweddar oherwydd llwyddiant rhai fel Nicole Cooke a Geraint Thomas - i enwi ond dau enillydd medalau.

Wrth ystyried hynny dywedodd Mr Skates: "Mae rasys seiclo fel y Giro D'Italia a'r Tour De France wedi profi'n boblogaidd iawn, ac ry'n ni wedi profi ein gallu i gynnal digwyddiadau seiclo yng Nghymru... fe hoffwn ddenu mwy.

"Ry'n ni wedi siarad gyda threfnwyr y Giro a'r Tour ac fe fyddai hynny'n gyffrous dros ben."

Mae Cymru wedi cynnal cymalau o ras y Tour of Britain yn y saith ras ddiwethaf, ac yn mynd i gynnal y cymal olaf eleni.

Fe ddechreuodd y Tour De France yn Sir Efrog yn 2014, ac mae tîm digwyddiadau mawr Llywodraeth Cymru wedi bod mewn trafodaethau i ddod â'r ras i Gymru.

Pynciau Cysylltiedig