Cymru allan o dwrnament Toulon ar ôl dod yn ail yn y grŵp

Cymru v Traeth Ifori Image copyright Rex Features

Mae Cymru allan o dwrnament Toulon er gwaethaf gôl munud olaf gan George Thomas wnaeth sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Y Traeth Ifori.

Roedd Cymru yn mynd fewn i'r gêm ar gefn buddugoliaeth yn erbyn Bahrain a gêm agoriadol gyfartal yn erbyn Ffrainc.

Cymru ddechreuodd y gêm orau ac fe sgoriodd yr asgellwr George Thomas i Gymru wedi dim ond wyth munund yn dilyn gwaith da gan Jack Evans.

Roedd Tyler Roberts yn agos i ddyblu mantais Cymru wedi 11 munud ond fe gafodd ei ergyd ei rhwystro ar y llinell gan amddiffyn Y Traeth Ifori.

Fe orffennodd yr hanner cyntaf gyda Chymru ar y blaen.

Brwydro nôl

Er i Gymru ddechrau'r ail hanner yn gryf fe sgoriodd Tiehi i'r Traeth Ifori wedi 51 munud.

Deng munud yn ddiweddarach roedd Y Traeth Ifori 2-1 ar y blaen yn dilyn ergyd o ymyl y cwrt gan Krasso.

Fe ddylai Cymru fod wedi cael cic o'r smotyn ychydig wedi hynny, ond er i'r dyfarnwr gytuno fod trosedd wedi digwydd - gan roi cic rydd i Gymru ar ymyl y cwrt cosbi - roedd y camerau yn dangos yn glir fod y drosedd wedi digwydd y tu fewn i'r cwrt.

Gyda gobeithion Cymru o aros yn y gystadleuaeth yn edrych yn brin, fe sgoriodd Thomas ei ail o'r gêm gyda chic ola'r gêm bron.

Mae'n golygu bod Cymru wedi gorffen yn ail yn y grŵp, heb golli'r un gêm, yn eu Tournoi cyntaf.

Ond fe fethon nhw â chyrraedd y rownd gynderfynol wedi i'r Alban gipio'r safle olaf gyda buddugoliaeth yn erbyn Indonesia yn un o'r grwpiau eraill.