Tywydd yn amharu ar gyflenwad trydan cannoedd o dai

ceredigionrpu Image copyright ceredigionrpu
Image caption Coeden wedi disgyn ar ffordd yr A482 rhwng Aberaeron a Chiliau Aeron

Mae nifer o adeiladau yn ne a chanolbarth Cymru wedi bod heb drydan ddydd Mawrth yn dilyn gwyntoedd cryf a glaw trwm.

Dywedodd Western Power Distribution mai Sir Fynwy oedd gafodd ei tharo waethaf, gyda mwy na 450 o gwsmeriaid wedi colli eu cyflenwad am gyfnod.

Roedd rhai pobl yn Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Casnewydd a Phowys hefyd heb drydan.

Yn y gogledd, dywedodd cwmni Scottish Power fod "ychydig gannoedd" o'u cwsmeriaid ym Mhorthmadog wedi bod heb drydan.

Maen nhw wedi ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Rhybuddion

Roedd rhybudd melyn gan y Swyddfa Dywydd, i bobl fod yn "ymwybodol", ar gyfer gogledd orllewin Cymru tan 11:00 ddydd Mawrth.

Mewn ardaloedd eraill, mae coed wedi cwympo yn achosi problemau ar rai ffyrdd yng Ngheredigion a Chasnewydd.

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru 15 o rybuddion llifogydd mewn grym ar draws y wlad.

Image copyright @Cardiff_PATtest
Image caption Yn Y Barri, Bro Morgannwg roedd oedi ar ôl i ambiwlans gael ei daro gan goeden yn disgyn ar yr A4050

Yn y cyfamser, mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i gynorthwyo dau wersyllwr, wedi i'w pabell gael ei 'sgubo i ffwrdd yng nghanol tywydd garw yn ardal Caernarfon.

Fe gafodd swyddogion o'r gwasanaeth tân, ambiwlans a heddlu eu hanfon i afon Glyn ger Waunfawr am 06:00, wedi i ddau berson ifanc fynd i drafferthion tra'n gwersylla ar dir fferm.

Dywedodd yr Arolygydd Owain Llewelyn o orsaf heddlu Caernarfon: "Diolch i'r ymateb cyflym a phroffesiynoldeb y gwasanaethau brys, fe lwyddom i achub y ddau berson ifanc ac osgoi'r hyn allai fod wedi bod yn drychineb, a hoffwn fynegi fy niolch i bawb.

"Mae'r ddau wedi eu cludo i ysbyty lleol i gael archwiliad ac rydym yn o broses o roi gwybod i'w teuluoedd.

"Er nad ydym yn gwybod yr holl amgylchiadau eto, fedra i ddim pwysleisio ddigon y peryglon o wersylla ger ffynonellau dŵr mewn ardal fynyddig gan y gall amodau'r tywydd a'r ddaear newid yn sydyn heb rybudd."