Ymgyrchydd Brexit UKIP, Sam Gould wedi marw o ganser

Sam Gould
Image caption Bu Sam Gould yn ymgeisydd ar ran UKIP yng Nghaerffili

Mae ymgyrchydd dros Brexit ac UKIP yng Nghymru wedi colli ei frwydr yn erbyn canser y coluddyn.

Roedd Sam Gould, 33, yn gweithio i'r AC annibynnol, Nathan Gill.

Bu Mr Gould yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn codi ymwybyddiaeth o'i afiechyd, gan rybuddio eraill i beidio ag anwybyddu'r symptomau.

Image caption Roedd Mr Gould yn gweithio i'r AC annibynnol, Nathan Gill.

Roedd yn gydlynydd ar ymgyrch UKIP yn etholiadau'r Cynulliad 2016, pan enillodd y blaid saith sedd.

Roedd hefyd yn ymgeisydd dros y blaid yng Nghaerffili yn etholiad cyffredinol 2015, pan ddaeth yn ail, a'r un etholaeth yn etholiad y Cynulliad pan ddaeth yn drydydd.

Bu'n ymgyrchydd amlwg yn yr ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd llynedd.

Mae'n gadael gwraig, Caroline, a thri o blant.

'Un o'r dynion dewraf'

Wrth ymateb i'r newyddion dywedodd Nathan Gill: "Roedd Sam yn ffrind a chydweithiwr i mi, ac o bosib yn un o'r dynion dewraf i mi gael y pleser o gwrdd ag e."

"Roedd yn belen o egni, brwdfrydedd a phositifrwydd - ac fe fuddsoddodd hyn i gyd yn ei ymgyrch yn yr etholiad cyffredinol yn 2015 a'r ddwy ymgyrch yn 2016.

"Roedd e wir yn credu yn yr hyn roedd e'n ei wneud, gan ddyfeisio ambell stynt gwallgo er mwyn cael pennawd newyddion bachog."

"Yn fwy na dim, byddaf yn colli ei natur gynnes a gofalgar a'n galwadau ffôn pan fydden ni'n siarad am ddim byd yn arbennig ond ryw ffordd neu'i gilydd yn rhoi'r byd yn ei le."