Cylchffordd Cymru: 'Penderfynu yn y pythefnos nesaf'

Cylchffordd Image copyright Cylchffordd Cymru

Bydd penderfyniad terfynol ar Gylchffordd Cymru yn cael ei wneud gan gabinet Llywodraeth Cymru yn y "pythefnos nesaf", yn ôl y prif weinidog.

Dywedodd Carwyn Jones wrth ACau yn y Senedd fod ei lywodraeth eisiau "gweld y prosiect yn cael ei wireddu, ond mae'n rhaid iddo gael ei wneud ar sail gynaliadwy".

Mae'r cwmni y tu ôl i'r cynllun wedi gofyn am sicrwydd o £210m gan y trethdalwyr - tua hanner cost y prosiect.

Mae Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r oedi o gyfeiriad y llywodraeth, gyda disgwyl yn wreiddiol y byddai penderfyniad yn cael ei wneud ym mis Mawrth.

'Cynaliadwy'

Yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, Adam Price: "Bydd pobl yn dod i gasgliad eu hunain, brif weinidog, ynglŷn â pham mae'r penderfyniad hwn wedi ei wthio tu hwnt i'r etholiad cyffredinol."

Wrth ymateb, dywedodd Carwyn Jones: "Mae e'n ceisio awgrymu fod hyn rywsut wedi ei wthio 'nôl am reswm llechwraidd.

"Allai ddweud wrtho ein bod ni, yn wahanol iddo fe, yn cynnal astudiaethau dichonoldeb digonol. Mae pobl yn disgwyl hynny, mae pobl Blaenau Gwent yn disgwyl hynny.

"Rydyn ni eisiau gweld y prosiect yma'n cael ei wireddu, ond mae'n rhaid iddo gael ei wneud ar sail gynaliadwy."

Image copyright Cylchffordd Cymru

Cafodd y prif weinidog gwestiwn pellach gan yr AC Llafur, Lynne Neagle ynglŷn â phryd oedd disgwyl y penderfyniad.

"Bydden i'n disgwyl i'r cabinet gyfarfod yn y pythefnos nesaf gyda'r penderfyniad yn cael ei wneud, wrth gwrs, yn y cyfarfod cabinet.

"Rydw i'n deall y brwdfrydedd sylweddol sydd i'r prosiect ond mae'n rhaid i ni gymedroli hynny wrth sicrhau fod y prosiect yn sefyll ar ei draed ei hun, fod lefel y risg yn dderbyniol, bod buddsoddiad sylweddol o'r sector breifat.

"Dyna beth 'dyn ni wedi bod yn gweithio arno."

Straeon perthnasol