Ymchwilio i achos o lygredd afon yng Ngheredigion

nant dulas

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud bod ymchwiliad ar y gweill i achos o lygredd afon yng Ngheredigion.

Dywedodd CNC ei bod hi'n debygol fod gwastraff o safle treulio anerobig wedi gollwng i nant Dulas, sy'n llifo i afon Teifi yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Ychwanegodd y corff fod lefel uchel y dŵr yn golygu nad yw'n bosib rheoli'r llygredd, ond y gallai fod o gymorth i'w wanhau ac achosi llai o ddifrod.

Mae swyddogion yn gweithio gyda rheolwr y safle i waredu gweddill y gwastraff a cheisio atal rhagor o lygredd.

Dydy hi ddim yn glir hyd yma faint o ddifrod sydd wedi ei achosi.

Llynedd fe wnaeth achos o lygru yn yr afon Teifi ger Tregaron ladd dros 1,000 o bysgod.