Byrddau iechyd yn ad-dalu dros £70m i deuluoedd

Cartref Gofal

Cafodd dros £70m ei ad-dalu i deuluoedd sydd wedi talu gormod am ofal mewn cartrefi preswyl, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu.

Daw'r ad-daliad ar ôl i nifer o bobl gyllido eu gofal ei hunain, pan ddylai'r Gwasanaeth Iechyd fod wedi talu.

Mae'n debyg bod tua 7,500 o geisiadau wedi eu derbyn gan fyrddau iechyd yng Nghymru, gyda dros 70% wedi eu cwblhau yn ôl y llywodraeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod rheoli ceisiadau "yn dasg gymhleth a sensitif" a bod gwelliannau i'r broses hawlio wedi eu cyflwyno.

Yn 2003 penderfynodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Iechyd bod nifer o bobl wedi gorfod talu am wasanaethau ar gam - ac mai lle'r gwasanaeth iechyd oedd talu.

Roedd taliadau yn ymwneud a Gofal Iechyd Parhaus y GIG, sy'n cael ei roi i bobl ag anghenion cymhleth.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad David Grundy, Newyddion 9.

'Proses well'

Yn ôl Mari Rosser o gwmni cyfreithiol Hugh James mae unigolion a theuluoedd wedi gorfod gwerthu tai ac eiddo i dalu am ofal, a hynny'n ddiangen.

"Mae rhai yn wynebu colli asedau ac o bosib colli tai ac felly ni wedi herio'n llwyddiannus dros y bobl yna sydd mewn amgylchiadau anodd dros ben. "

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y broses o wneud cais am Ofal Iechyd Parhaus yn "dasg gymhleth a sensitif" ac yn cynnwys "archwilio cofnodion perthnasol meddygon teulu, ysbytai, awdurdodau lleol a chartrefi gofal yn fanwl, gan ddyddio'n ôl hyd at 10 mlynedd".

Ychwanegodd: "Yn gynharach eleni, fe gyflwynon ni broses well er mwyn gallu prosesu'r hawliadau'n gynt."