Arestio dyn wedi ymosodiad rhyw yng Nghaerdydd

caerdydd
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad honedig mewn isffordd yng nghanol y ddinas

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw yng nghanol dinas Caerdydd.

Digwyddodd yr ymosodiad honedig ar ddynes 19 oed yn yr isffordd sy'n cysylltu Ffordd y Brenin a Heol y Gogledd yn ystod oriau mân ddydd Mawrth.

Mae dyn 20 oed o ardal Sblot wedi ei arestio, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Cafodd yr isffordd ei chau am gyfnod, ond mae bellach wedi ei hailagor.