Blues 22-16 Llewod

Sonny Bill Williams try Image copyright Getty Images
Image caption Sgoriodd Sonny Bill Williams ar ddiwedd yr hanner cyntaf i roi'r mantais i'r Blues erbyn yr egwyl

Fe wnaeth cais Ihaia West yn hwyr yn yr ail hanner sicrhau buddugoliaeth i'r Blues yn erbyn y Llewod yn Auckland.

Mae'n golygu fod y Llewod wedi colli am y tro cyntaf ar eu taith i Seland Newydd.

Hon oedd ail gêm y daith ar ôl i'r Llewod grafu buddugoliaeth yn eu gêm gyntaf yn erbyn y Barbariaid Taleithiol ddydd Sadwrn.

Aeth y Llewod ar y blaen yn yr hanner cyntaf ac roedd yn edrych fel pe bai hynny'n mynd i bara tan yr egwyl diolch i gais CJ Stander a chic gosb Leigh Halfpenny.

Ond aeth y tîm cartref ar y blaen cyn yr egwyl pan lwyddodd Sonny Bill Williams i ennill y ras i gyrraedd y bêl, ar ôl i gic gosb Stephen Perofeta daro'r postyn.

Daeth y Blues yn agos i fynd ymhellach ar y blaen, ond penderfynodd y dyfarnwr fod troed Rieko Ioane wedi mynd dros yr ystlys.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Liam Williams ei yrru o'r cae am dacl yn yr awyr
Image copyright Getty Images
Image caption Ihaia West fanteisiodd ar chwarae Sonny Bill Williams i sgorio cais hwyr i'r Blues

Yn y chwarter olaf, cafodd Liam Williams ei anfon o'r cae am 10 munud am dacl yn yr awyr, ond roedd dal amser iddo ddychwelyd i'r maes wrth i'r Llewod gau'r bwlch gyda chic gosb arall gan Halfpenny.

Gyda llai na 10 munud cyn diwedd y gêm fe wnaeth cic arall gan Halfpenny roi'r Llewod pwynt ar y blaen.

Ond llwyddodd canolwr y Crysau Duon, Sonny Bill Williams i dorri drwy amddiffyn y Llewod cyn pasio i West, aeth heibio sawl chwaraewr i sgorio'r cais buddugol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dadansoddiad Gareth Charles, gohebydd chwaraeon BBC Cymru o Auckland

'Rhwystro dadlwytho'

Ar ôl y gêm dywedodd yr hyfforddwr Warren Gatland bod angen i'r Llewod rwystro'r gwrthwynebwyr rhag gallu dadlwytho'r bêl.

Dywedodd: "Rydym yn gwybod pa mor beryglus y gall hynny fod.

"Rwy'n meddwl pe bai ni'n tynhau mewn ambell i le ac yn parhau i bwyso yna rwy'n credu gallwn ni gael momentwm yn ôl.

"Rydym wedi gwella ers y gêm agoriadol a byddwn yn gwella eto cyn dydd Sadwrn."

Image copyright Getty Images
Image caption Ciciodd Leigh Halfpenny 11 o bwyntiau i'r Llewod
Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd Ken Owens ei bod hi'n ganlyniad "hynod siomedig"

I'r Cymro Ken Owens, capten y tîm, roedd hi'n ganlyniad "hynod siomedig" er bod "digon o agweddau positif" i'r gêm.

"Mae'n rhaid bod yn eitha' beirniadol nawr i wella, cymryd y positifs wrth gwrs ond ar ddiwedd y dydd 'da ni 'di colli'r gêm a maen rhaid gwella cyn dydd Sadwrn..."

"'Naethon ni ennill digon o giciau cosb yn enwedig o'r sgrym a'r sgarmes symudol, ond 'naethon ni roi gormod o giciau cosb... bant a 'naeth hynny gosti ni fi'n credu yn y diwedd."

Bydd y gêm nesaf ddydd Sadwrn yn erbyn Crusaders, tîm sy'n ddiguro'r tymor hwn.

Pynciau Cysylltiedig