Dyn o Ddinbych yn gwadu cyhuddiad o gaethwasiaeth

LLys
Image caption Fe fydd yr achos yn cael ei glywed yn Llys y Goron, Yr Wyddgrug

Mae dyn 53 oed o Ddyffryn Clwyd wedi gwadu cyhuddiad o drosedd yn ymwneud â chaethwasiaeth.

Cafodd y cyhuddiad yn erbyn Richard Howatson, gweithiwr ffarm o Ddinbych, ei ddwyn o dan Ddeddf Caethwasiaeth Modern.

Mae'r cyhuddiad yn honni iddo drefnu neu geisio hwyluso cludiant dynes gyda'r bwriad o'i hecsploetio ar 29 Ionawr.

Fe wnaeth Mr Howatson hefyd bledio'n ddieuog i gyhuddiad o ymosod gyda'r bwriad o gyflawni trosedd ryw.

Fe wnaeth ynadon yn Llandudno ganiatáu mechnïaeth i Mr Howatson, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 21 Mehefin.

Fe fydd yr achos yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pynciau Cysylltiedig