Monitro achos o lygredd afon yng Ngheredigion

monitro
Image caption Mae swyddogion yn mointro neintydd ac afonydd lleol

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fod eu swyddogion yn parhau i fonitro ac ymchwilio i achos o lygredd afon yng Ngheredigion.

Daw hyn ar ôl i wastraff o safle treulio anerobig wedi gollwng i nant leol.

Mae llawer ohono wedi llifo i Afon Dulas, sy'n llifo i Afon Teifi yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Does dim cadarnhad ar hyn o bryd am effaith y digwyddiad, ond does dim pysgod wedi eu darganfod yn farw hyd yn hyn.

Mae'r gwastraff yn parhau yn yr ardal dan sylw am mae swyddogion arbenigol yn ceisio ei atal rhag lledu i ardal ehangach.

Dywedodd Ben Wilson, rheolwg gyda CNC yng Ngheredion: "Rydym yn gallu cadarnhau fod ffynhonnell y llygredd wedi ei atal, ond mae cyfanswm sylweddol o'r gwastraff eisoes wedi mynd i'r afon.

"Mae ein hymdrechion neithiwr a heddiw wedi eu ffocysu ar fonitro'r afonydd a neintydd er mwyn asesu unrhyw effaith.

"Fe fydd ein swyddogion yn casglu tystiolaeth fydd yn cael ei ddefnyddio i arolygu beth yn union ddigwyddodd."